Odpravljanje arhitektonskih ovir

Javne površine, kot so poti, pločniki, trgi in parki, uporabljamo ljudje z različnimi gibalnimi sposobnostmi, zmožnostmi in potrebami. Občina Piran si prizadeva zagotoviti takšen javni prostor, ki bi nudil najširšo možno dostopnost in vključenost vsem skupinam prebivalstva, tudi funkcionalno oviranim osebam, staršem z otroškimi vozički in starejšim.
Čeprav vse nove ureditve pločnikov in pešpoti že v fazi priprave projektne dokumentacije načrtujemo brez arhitektonskih ovir, je na območju občine Piran kar nekaj javnih površin, ki so bile grajene pred desetletji in kjer je treba arhitektonske ovire odpraviti. Tako smo oktobra v okviru rednega in investicijskega vzdrževanja pločnikov in pešpoti izvedli več manjših sanacijskih del na pločnikih in pešpoteh:
–          sanacijo pločnika na Liminjanski cesti v Luciji,
–          odpravo arhitektonskih ovir na pločnikih pri prehodih za pešce v Luciji,
–          sanacijo pločnika pred Hotelom Marko v Portorožu (sanacija grbin okoli borovcev),
–          sanacijo pešpoti za cerkvijo v Luciji,
–          ureditev pohodnega dela (koridorja) na pešpoti ob potoku Fazan in
–          ureditev klančine na pešpoti med bloki na Šolski ulici v Luciji.
S sanacijskimi deli in odpravljanjem arhitektonskih ovir na pločnikih in pešpoteh bodo postopoma nadaljevali tudi v prihodnjem letu.
VIR: OBČINA PIRAN
DEKD 1
20151126_110415
20151126_111534

Sorodni članki