Marketing

Istrijan.si izhaja brezplačno na spletu ter v kratkem še v brezplačni tiskani izdaji v nakladi do 4.000 izvodov. Njegova ciljna skupina so bralci Obalnih občin.


Tiskana izdaja bo 
formata A3, na katerih bomo poročali o dogajanju v obalno-kraški regiji, v Istri in na Tržaškem ter o pomembnejših nacionalnih in mednarodnih dogodkih, ki neposredno vplivajo na življenje prebivalcev Obale.

Cenik oglaševanja je v pripravi

Za vse dodatne informacije:
pokličite: 031 55 11 70
pišite na info@istrijan.si