Koprska Občina nadaljuje urejanje cest

Mestna občina Koper je v preteklem letu za nenačrtovane intervencije in investicijsko vzdrževanje na cestah namenila nekaj več kot 1,3 milijona evrov. Trenutno je v fazi obnavljanja hitrostna ovira na Tomšičevi ulici v Olmu, v kratkem pa se bodo začela dela za razširitev ceste Bonini–Prade.

Mestna občina Koper je v letu 2022 izvedla več manjših investicij v javne ceste po krajevnih skupnostih. Med drugimi krajevnimi skupnostmi so delovni stroji najpogosteje hrumeli v KS Marezige, kjer so asfaltirali javno pot Truške–Bočaji, javno pot v centru Marezig in javno pot skozi vas Babiči. Več investicij je občina opravila tudi na območju KS Gračišče, kjer je sanirala cesto v Popetrah in cesto Sočerga–Tuljaki–Butari, v KS Škofije, kjer je asfaltirala del javne poti za Stari grad in javne dostopne poti v Zg. Škofijah, ter v KS Črni Kal, kjer je uredila javno pot Dol pri Hrastovljah–Leskovce in povezovalno cesto Dol pri Hrastovljah–Zazid. Na novo je bila asfaltirana tudi javna pot v središču Grintovca v KS Šmarje in javna pot pri Belviju v KS Olmo – Prisoje.

V KS Pobegi – Čežarji so bili sanirani posedki med Cesto na Rižano in Potjo Elvire Vatovec, v Vanganelu pa pred sedežem krajevne skupnosti. Saniran in razširjen je bil tudi nevaren ovinek na cesti Vanganel–Montinjan in cesta v Jurinčičih v KS Boršt, v Sv. Antonu je bil urejen nov pločnik za varnejši dostop do šole. Poleg tega je občina v KS Sv. Anton uredila odvodnjavanje v Boškarjih in odvodnjavanje na območju KS Škocjan, in sicer v Bošamarinu. V sklopu participativnega proračuna je pred vrtcem v Rižani sanirala dotrajano vozišče in uredila parkirišče za potrebe vrtca Rižana.

Občina je v preteklem letu zgradila več betonskih bankin, in sicer na cesti Movraž–Rakitovec (KS Gračišče) in na cesti iz Prad proti Boninom (KS Bertoki) ter izvedla več betonaž, med katerimi so javna pot Pr’Malna v KS Šmarje, dostopna pot v Dekanih in del ceste Koštabona–Dragonja. Poleg sanacije cest je občina v KS Vanganel, ob lokalni cesti Vanganel–Marezige, v Hrvojih v KS Gradin in v Popetrah v KS Gračišče sanirala podporne kamnite zidove.

Mestna občina Koper je v preteklem letu pristopila tudi k pridobivanju dokumentacije za predvidoma letošnje investicije, med drugim dokumente za ureditev ceste na območju KS Škofije, kjer bo v sklopu projekta Čisto za Koper in Ankaran potekala fekalna kanalizacija, dokumente za drugo fazo rekonstrukcije ceste Boršt–Glem, za sanacijo ceste Brezovica–Gradin–Sirči in za izboljšanje prometnih razmer na cesti Šušteti–Kortina. Lotila se je tudi novelacije projekta ceste na Tinjan in ceste Smokvica–Movraž.

Ravno v teh dneh se je začela obnova hitrostne ovire na Tomšičevi ulici v Olmu, kjer promet usmerjajo delavci in poteka izmenično enosmerno. Dela bodo zaključena predvidoma v začetku februarja. V kratkem pa se bo začela še obnova in razširitev ceste Bonini–Prade.

MOK skupaj z DRSI sofinancira tudi izvedbo krožišča na Škofijah proti Tinjanu, ki se bo začela v teh dneh, in rekonstrukcijo ceste Kubed–Gračišče. Med drugim pa bo koprska občina predvidoma februarja začela obnovo Frenkove ulice v KS Pobegi – Čežarji.

Vir in foto: MOK

Sorodni članki