Zaključena preiskava vlomov na območju PP Koper

Policijska  postaja  Koper  je  v  letošnjem letu obravnavavala skupno 1480 kaznivih  dejanj.  Največji  delež  je  kaznivih dejanj zoper premoženje in sicer  1100 kaznivih dejanj. Najbolj izstopajo tatvine 600 (priložnostne in v trgovinah), nato velike tatvine 164 in poškodovanje tuje stvari 210. Skupna  preiskanost  kaznivih  dejanj  je  39  %,  preiskanost premoženjske kriminalitete pa 28%.

V občini Koper je približno 1/3 kaznivih dejanj storjenih na območju centra Kopra, prednjači premoženjska kriminaliteta, predvsem tatvine po trgovinah.

V  občini  Ankaran  je v letošnjem letu obravnavanih 70 kaznivih dejanj, od tega največ premoženjskih.

V zadnjih mesecih smo obravnavali povečano število kaznivih dejanj predvsem po premoženjski kriminaliteti (tatvine in vlomi). Od tega smo obravnavali 5 serijskih storilcev in uspešno preiskali 30 kaznivih dejanj. Trije storilci so  z območja Kopra, ostala dva pa tujca. Izvajamo aktivnosti za izsleditev dveh tujcev, poteka pa tudi preiskava kaznivih dejanj.

V  zadnjih  treh  mesecih  smo obravnavali povečano število kaznivih dejanj vlomov  v poslovne objekte, predvsem pisarne različnih podjetij. Ravno tako smo  obravnavali  povečano  število vlomov v šole in vrtce. Storilec je pri večini  primeru  nasilno  vstopal  s primernim vlomilskim orodjem in vlomil vhodna  vrata,  nato preiskal notranjost in protipravno prilastil vrednejše tehnične  predmete  (prenosne  računalnike  in  mobilne telefone), denar in bančne kartice. Materialna škoda je znašala od 500 do 1.500 eur.

Z  zbiranjem obvestil in preiskavo teh kaznivih dejanj je bilo ugotovljeno, da  gre  za  istega  storilca. Policisti in kriminalisti PU Koper so 28. 9. 2022 odvzeli prostost 32 letnemu drž. Slovenije z območja Kopra. Opravljena je bila hišna preiskava in zaseženih več dokazov in protipravno prilaščenih predmetov.  Osumljenec  je bil 29. 9. 2022 s kazensko ovadbo za 11 kaznivih dejanj Velikih tatvin priveden preiskovalnemu sodniku OS Koper, ki je zoper osumljenca  odredil  pripor.  Nadaljuje se preiskava še preostalih kaznivih dejanj  Velikih  tatvin,  trenutno  pa smo uspeli potrditi, da je osumljeni izvršil  še  najmanj  10  istovrstnih kaznivih dejanj, za katere še zbiramo obvestila in dokaze.

Gre za povratnika tovrstnih kaznivih dejanj, ki je bil v preteklosti že obravnavan in pravnomočno obsojen tako v Sloveniji, kot v tujini in je tudi prestajal zaporno kazen.

Zaključimo lahko, da problematika kriminalitete ni povečana glede na 5 letno obdobje, občane pa pozivamo na večje samozaščitne ukrepe.

PU Koper – splošno o premoženjski kriminaliteti

Na območju PU Koper je bilo od leta 2017 dalje, letno izvršenih v povprečju okoli  3600  kaznivih dejanj zoper premoženje, med katerimi so prevladovale tatvine,  poškodovanja tuje stvari in velike tatvine, kamor prištevamo tudi vlomne  velike  tatvine  oz.  vlome.  Ti  praviloma predstavljajo okoli eno petino vseh kaznivih dejanj zoper premoženje.

Do  leta  2020  –  do  pričetka  epidemije,  so  bila kazniva dejanja zoper premoženje,  kar velja tudi za vlome, v porastu, v letih 2020 in 2021 pa je bilo  takšnih  kaznivih  dejanj  opazno  manj, kar je pripisati omejevalnim ukrepom v povezavi z epidemijo.

V  letošnjem  letu  je  ponovno  zaznan  trend  povečanja števila tako vseh kaznivih   dejanj  zoper  premoženje,  kot  tudi  vlomov,  v  primerjavi  z specifičnima  letoma  pred  tem. Na območju PU Koper je bilo tako v prvih 9 mesecih  leta  2022 izvršenih 362 vlomov, kar je okoli 44 % več kot v istem obdobju  lanskega leta. Kljub temu pa je število tovrstnih kaznivih dejanj, obravnavanih  na  območju PU Koper v letošnjem letu, nižje kot v letih pred epidemijo.

Vlomne  velike tatvine so najpogostejše na območjih obalnih PP Koper, Piran in  Izola  ter  na  območjih PP Sežana in Postojna, pri čemer se na območju Obale  najpogosteje  pojavljajo  vlomi  v  različne  poslovne  prostore, na območjih  preostalih  PP pa vlomi v stanovanjske hiše in osebne avtomobile, ki so pogosti tudi na območju PP Koper.

Vlomilci  na  območju PU Koper v zadnjem času najpogosteje vlamljajo prav v različne stanovanjske objekte, najpogosteje v stanovanjske hiše v naseljih, v  različne poslovne prostore, kot so gostinski lokali, pisarne in trgovine ter v osebne avtomobile.

V  letošnjem  letu  je bilo na območju PU Koper izvršenih skupno 14 vlomov, pri  katerih  je  bilo vlomljeno v različne šole in vrtce. Največ tovrstnih kaznivih dejanj je bilo izvršenih prav na območju PP Koper. V istem obdobju lanskega leta je PU Koper obravnavala le en takšen primer.

Storilci v stanovanjske objekte in osebne avtomobile najpogosteje vlamljajo v  času dopoldneva ali poznega popoldneva oz. večera, v poslovne objekte pa najpogosteje  v  času noči. Način izvršitve takšnih kaznivih je praviloma z vlamljanjem  skozi  vrata  ali  okna  z  uporabo orodja kot so izvijači ali montirana železa. Vlomilci iz stanovanjskih objektov in osebnih avtomobilov najpogosteje  kradejo  denar,  plačilne  kartice  in  nakit,  iz  poslovnih objektov  pa tudi druge predmete, med katerimi so tudi elektronske naprave, tobačni izdelki, oblačila, očala…

K   preprečitvi   viktimizacije  s  takšnimi  kaznivimi  dejanji,  lahko  z določenimi  samozaščitnimi  ukrepi  prispevajo že sami lastniki objektov, v prvi vrsti z uporabo kvalitetnih, po možnosti protivlomnih oken in vrat ter dodatnih  mehanskih  ovir  in  z  doslednim zapiranjem, zaklepanjem le-teh. Priporoča  se  uporaba  alarmnih  naprav  in  video  nadzornih  kamer,  pri varovanju  poslovnih  objektov pa se priporoča tudi sodelovanje z zasebno – varnostnimi  družbami.  Vrednejših  predmetov ni priporočljivo hraniti doma ali  v  lastnih  poslovnih  prostorih,  če  pa  že,  z  uporabo kvalitetnih trezorjev,  sefov.  Eden  pomembnejših  samozaščitnih  ukrepov za varovanje lastnega doma pa je postopanje na način, da svojega domovanja ob izhodih ne puščamo  v  stanju,  ki  kaže na to, da ni nikogar doma (puščanje prižganih luči, parkiranih vozil pred objekti…).

PU Koper poziva občane naj bodo pozorni na dogajanje v okolici svojih domov in delovnih mest in naj o sumljivih opaženjih obveščajo policijo, saj lahko skupaj učinkovito prispevamo k boljši varnosti.

Sorodni članki