Pričetek obnove zdravstvenega doma v Sečovljah

Občina Piran začenja z dnem 28. 9. 2022 s prenovo zdravstvenega doma v Sečovljah. Prenova zdravstvenega doma bo po terminskem načrtu potekala do konca leta. V prenovljenem objektu je načrtovana ohranitev obstoječe zobozdravstvene dejavnosti ter ureditev ambulant za družinsko medicino z referenčno ambulanto. V stavbi bodo na novo urejene sanitarije za paciente in zaposlene, čakalnica, manjši skupni prostor za malico za zaposlene, garderobe in tehnični prostori za toplotno črpalko, IT opremo in čistilko. Na objektu bo zamenjano stavbno pohištvo in izdelan nov fasadni ovoj, kar bo pripomoglo k boljši energetski učinkovitosti stavbe. Občina Piran bo prenovo izvajala v veliki meri s pomočjo sredstev, ki jih je pridobila z uspešno prijavo na Javni razpis Ministrstva za zdravje z imenom »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023«. Skupna pogodbena vrednost celotne investicije v zdravstveni dom v Sečovljah dosega z DDV 374.575,39 eur, znesek sofinanciranja s strani Ministrstva za zdravje je ovrednoten na 236.592 eur.

Cilj investicije je ohraniti zdravstveni dom v KS Sečovlje ter izboljšati zdravstvene storitve za krajane Sečovelj in okolice, vse to v lično obnovljenem in energetsko bolj varčnemu objektu.

Občina Piran prosi vse uporabnike parkirišča pred zdravstvenim domom za razumevanje, saj bo le to v času obnove zaradi gradbenih potreb za promet nedostopno.

Sorodni članki