Izolski Muzej Parenzane bo sodeloval s Pomorskim muzejem Sergeja Mašere Piran

V ponedeljek. 30. 01. 2017 so izolski župan Igor Kolenc, direktor Turističnega združenja Izola Dean Kocjančič in direktor Pomorskega muzeja Sergej Mašera Piran Franco Juri podpisali pismo o nameri in s tem pristopili k sodelovanju pri pripravi muzejskih zbirk v prostorih Muzeja Parenzana, kjer je zbrana izolska, pa tudi širša istrska, kulturna in zgodovinska dediščina, so nas obvestili z Občine Izola. Namen sodelovanja je predvsem strokovna pomoč pri dopolnitvi in nadgradnji obstoječih vsebin ribištva in zgodovine predelovalne industrije v izolskem muzeju.

Tako naj bi v bodoče Pomorski muzej Sergej Mašera Piran poslal v izolski muzej nekatere svoje eksponate, kijih ne morejo postaviti  na ogled v Piranu. S tem bodo po eni strani obogatili izolsko muzejsko zbirko, povezano z morjem, ribištvom, predelovalno industrijo ter zgodovino in večkulturno identiteto Izole, po drugi strani pa bodo ljudje lahko videli tudi predmete, ki jih do sedaj niso, a so tega vsekakor vredni, poudarja Franco Juri in dodaja, da bodo s svojimi usposobljenimi strokovnjaki v sodelovanju z izolsko lokalno skupnostjo pomagali in svetovali novemu upravljavcu muzeja Parenzana, Turističnemu združenju Izola, da prostore muzeja uredi skladno s sodobnimi pristopi prikazovanja tovrstne dediščine. Odene od pomembnih elementov tega naj bi bila tudi digitalizacija muzejskih vsebin z namenom vzpostavitve več-jezikovnega avdio vodenja po muzeju. Pri projektu bo sodelovala dr. Nadja Terčon, kustosinja za novejšo zgodovino pomorstva in muzejska svetnica.

Razmišljajo tudi o spremembi imena muzeja

»Ker se zavedamo pomena edinega izolskega muzeja in njegovih zbirk, smo se odločili, da na področju ohranjanja kulturne dediščine naredimo korak naprej pri razvoju muzejske dejavnosti. V ta namen smo se tudi povezali s sosednjim piranskim muzejem, kjer imajo ustrezna znanja in kompetence, da nam pri tem ponudijo strokovno pomoč,« je povedal župan Kolenc. Do nadaljnjega bo izolski muzej, okoli katerega se je v zadnjem času dvigovalo toliko prahu, ostal na trenutni lokaciji. Prostori bodo do poletne sezone urejeni, dodane bodo nekatere nove vsebine, razmišljajo pa tudi o preimenovanju ustanove. Dean Kocjančič, direktor Turističnega združenja Izola, je povedal še, da bo v muzeju posebej izpostavljen tudi izolski kartograf Pietro Coppo, ki je v svojem znamenitem atlasu objavil prvi dokaj natančen zemljevid Istre. Občina si sicer še naprej prizadeva pridobiti evropska sredstva za vzpostavitev »pravega muzeja« na območje bivšega Delamarisa ali Argoline.

 

VK

Sorodni članki