V Idriji odprta čistilna naprava

V občini Idrija je v soboto, 3. oktobra potekalo odprtje centralne čistilne naprave Idrija s pripadajočim kanalizacijskim omrežjem.

Na centralni čistilni napravi Idrija sta bili v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Idrijce – Izgradnja kanalizacije in centralne čistilne naprave v občini Idrija izvedeni rekonstrukcija in dograditev, saj je bila nekdanja centralna čistilna naprava Idrija preobremenjena.

V okviru projekta, ki je bil namenjen vzpostavitvi ustreznega sistema za odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju občine Idrija, so bili zgrajeni in obnovljeni odseki fekalne kanalizacije v skupni dolžini 8,53 km.

Pred začetkom del v sklopu projekta je bilo v aglomeraciji Idrija na čistilno napravo priključenih 74 % uporabnikov iz gospodinjstev, ustanov in gospodarstva. Danes pa je na javno kanalizacijsko omrežje priključenih 95 % uporabnikov v aglomeraciji (tj. strnjenem območju) mesta Idrija.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Vir: Občina Idrija

Sorodni članki