Pričetek akcije Bodi preViden

Usklajeni preventivni dogodki za večjo varnost pešcev v 40 slovenskih občinah 1. oktobra 2015

Javna agencija RS za varnost prometa – Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je ob pričetku nacionalne akcije PEŠCI pripravila več preventivnih dogodkov na lokalni ravni v sodelovanju z občinskimi sveti za preventivo, prostovoljci, Policijo in občinskimi redarstvi itd.

Slika-Vidko

Prvič tako organiziramo sočasne preventivne dogodke kar v 40 slovenskih občinah z opozarjanjem na varnost pešcev na lokalni ravni, osveščanje glede ustreznega ravnanja voznikov in pešcev. Skupno bomo razdelili kar 5.000 odsevnikov za večjo varnost pešcev, skoraj 50.000 različnih preventivnih gradiv, sodelovalo bo preko 120 prostovoljcev.

Izvajali bomo naslednje aktivnosti:
– osveščanje pešcev in ostalih udeležencev v prometu glede uporabe odsevnikov ter praktični prikaz z demonstracijskim šotorom Vidkom
– v času akcije želimo z koordiniranimi prehajanji pešcev čez prehod opozoriti voznike na upoštevanje pešcev znotraj naselij
– razdeljevanje odsevnih trakov in drugih odsevnikov izboljšati varnost pešcev
– opozarjati in osveščati pešce na varno in ustrezno ravnanje v prometu (hoja po pločniku, prečkanje na označenih prehodih za pešce, nujno prepričati se o prosti poti pred prečkanjem, nakazati željo po prečkanju z dvignjeno roko itd.)
– v bližini bodo predstavniki Policije in Občinskih redarstev izvajali tudi poostren nadzor nad ravnanjem voznikov ter opozarjanje pešcev

Usklajeni preventivni dogodki s podobnimi aktivnostmi bodo med 17.00 in 19.00 uro potekali tudi v naslednjih občinah: Apače, Celje, Cerkvenjak, Dobje, Dolenjske Toplice, Duplek, Gornja Radgona, Gornji grad, Gorenja vas – Poljane, Log-Dragomer, Idrija, Kobarid, Komenda, Ljubljana, Maribor, Metlika, Mislinja, Mozirje, Murska Sobota, Muta, Nova Gorica, Piran, Postojna, Prevalje, Ptuj, Razkrižje, Rečica ob Savinji, Ribnica, Selnica ob Dravi, Slovenske Konjice, Šenčur, Škofja Loka, Turnišče, Velenje, Vrhnika, Zreče, Žalec, Žiri, Žirovnica in Žužemberk.
Pešci spadajo med ranljivejše udeležence v prometu, zato je skrb vseh ostalih nujna in potrebna. Podatki kažejo, da se veliko število nesreč zgodi prav na prehodih za pešce v naseljih, kar pomeni, da vozniki sploh ne spoštujejo pravila prednosti pešca, ko ta stopi na prehod. Ko se približujemo prehodu za pešce je pomembno, da vozimo s hitrostjo, ki omogoča, da se pred prehodom po potrebi zaustavimo.
Lani je za posledicami prometnih nesreč umrlo 14 pešcev, letos že v prvih sedmih mesecih 11 pešcev. Poleg smrtnih žrtev je bilo še 58 huje ranjenih in 283 lažje ranjenih pešcev. Največ umrlih pešcev je bilo v starostni skupini nad 64 let (45%) ter starostni skupini od 45 do 54 let (55%). Osem od enajstih pešcev se je smrtno ponesrečilo znotraj naselja (73%). Sicer pa se je v naseljih zgodilo kar 93-odstotkov vseh nesreč z udeležbo pešca. Glede na vzroke prometnih nesreč, v katerih so bili pešci huje poškodovani ali umrli, izstopajo v letu 2015 neupoštevanje pravil o prednosti (19%), nepravilnosti pešca (10%), premiki z vozilom (9%) ter neprilagojena hitrost (5%). Glede na regijo po ogroženosti pešcev v letošnjem letu izstopajo Osr4ednjeslovenska regija in Podravje. Seveda je pomembno, da se tudi kot pešci zavedamo, da kljub prednosti, ki jo imamo na prehodu, se moramo vedno prepričati ali je prečkanje varno, posebej še pri zavijanju vozil desno ali levo, kjer lahko voznik spregleda pešca.
Pred prečkanjem jasno nakažimo, da želimo prečkati (vzpostavimo očesni kontakt, dvignimo roko, da nas voznik opazi). Pogledati moramo levo in desno, preden stopimo na prehod. Če ocenimo, da se vozilo, ki se približuje prehodu, ne bo uspelo ustaviti, je boljše, da počakamo. Med povzročitelji prometnih nesreč so bili 3 pešci tudi povzročitelji nesreče, prav tako sta bila dva umrla pešca alkoholizirana. Med smrtnimi žrtvami in hudo poškodovanimi pešci so samo 3 uporabljali odsevnike, za večino (60%) podatek ni znan, 35% pa jih ni uporabljalo odsevnikov.

Sorodni članki