Vodeni sprehodi: Tujerodne vrste v Škocjanskem zatoku

V sredo, 20. 9. 2017, bo v naravnem rezervatu Škocjanski zatok organiziran voden sprehod, na katerem se bodo udeleženci seznanili s tujerodnimi vrstami rastlin, živali in gliv, ki so prisotne na območju Kopra. Udeleženci se bodo naučili tujerodne vrste prepoznati ter spoznali njihove negativne vplive na naravo, gospodarstvo in zdravje ljudi. Izvedeli bodo, kako lahko tudi sami prispevajo k preprečevanju vnosa in širjenja tujerodnih vrst ter pomagajo pri njihovem zgodnjemu zaznavanju. Sprehod pripravljajo v projektu LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu.

 Organizirana bosta dva sprehoda, in sicer ob 15. in 17. uri. Zbirno mesto je v Škocjanskem zatoku pred Centrom za obiskovalce. Sprehoda bosta izvedena v vsakem vremenu. Dogodek je brezplačen. S to aktivnostjo želijo organizatorji okrepiti zavedanje o okoljski problematiki tujerodnih vrst in prebivalce spodbuditi k sodelovanju pri zgodnjem obveščanju o tujerodnih vrstah pri nas. Vodeni sprehodi bodo v septembru poleg Kopra potekali tudi v Ljubljani, Mariboru, Celju in Kranju.

Cilj projekta LIFE ARTEMIS je vzpostaviti sistem za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje na tujerodne vrste v gozdu in na državni ravni izboljšati zmogljivost za zgodnje odkrivanje tujerodnih vrst v gozdovih z usposabljanjem strokovnjakov, prostovoljcev in lastnikov gozdov. V ta namen so že pripravili opozorilni seznam tujerodnih vrst (http://tujerodne-vrste.info/opozorilni-seznami/), ki v Sloveniji še niso prisotne oz. se pojavljajo v manjšem obsegu in jih je s primernimi ukrepi še mogoče odstraniti oz. preprečiti njihovo širjenje. Za sporočanje podatkov o pojavu teh vrst so vzpostavili spletno in androidno aplikacijo »Invazivke« (https://www.invazivke.si/ in v Google Play).

Projekt izvaja Gozdarski inštitut Slovenije (v letošnjem letu beleži 70 let delovanja) s partnerji Zavodom RS za varstvo narave, Zavodom Symbiosis, so. p., ter Zavodom za gozdove Slovenije. Sofinancirajo ga Evropska komisija, Ministrstvo za okolje in prostor ter Mestna občina Ljubljana, traja pa od julija 2016 do oktobra 2020.

Dodatne informacije:

Judita Malovrh, koordinatorka za komunikacijo dr. Aleksander Marinšek, organizator sprehodov
Zavod RS za varstvo narave Gozdarski inštitut Slovenije
judita.malovrh@zrsvn.si aleksander.marinsek@gozdis.si
01 230 95 13 01 200 78 11

 

Spletna stran projekta: tujerodne-vrste.info

Spletna aplikacija: www.invazivke.si

Sorodni članki