V Sežani sprejet nov odlok o javnem redu in miru

SEŽANA – Na novembrski seji sežanskega občinskega sveta so svetniki sprejeli Odlok o javnem redu in miru. V glavnem odlok določa oz. odreja več prepovedi, ki izboljšujejo kvaliteto bivanja v mestu in v drugih krajih Občine Sežana.

Tako je npr. prepovedano prodajati razne artikle in anketirati prebivalce po domovih in ulicah brez dovoljenja pristojnih organov. Prepovedane so zabave, druženje ter uživanje hrane in pijače na pokopališčih. Tudi vpitje, prepiranje in nedostojno vedenje na ulici je prepovedano. Seveda kot vsak tak odlok vsebuje tudi sežanski odlok prepoved uničevanja in premikanja raznih tabel, zidov, nabiralnikov, ograj, smetnjakov, igral in podobnega. Zanimivo, da ni dovoljeno niti uriniranje ali opravljanje velike potrebe na vseh javnih površinah.

Pomembno je tudi določilo, ki prepoveduje rediti domače (beri: kmečke) živali izven za to namenjenih prostorov in jih spuščati na javno površino. To je še posebej pomembno v samem mestu Sežana, kjer tega problema sicer skoraj ni, je pa prav, da se zadevo na tem področju uredi, saj bi sicer obstajala možnost, da nekdo npr. pase kokoši, koze ali ovce znotraj mesta, na zelenicah in na drugih občinskih zemljiščih. Da niti ne omenjamo kakšnih prašičev ali krav ipd.

Očitno bo Sežana postala drugi Singapur (upajmo, da res), saj je odslej prepovedano tudi pljuvanje in metanje čikov ter žvečilnih gumijev po tleh.

Zaradi novega odloka bo v občini, predvsem pa v Sežani, manj raznih barak, saj te po novem niso več dovoljene. Kakor vemo, se je v preteklih desetletjih gradilo razne lesene objekte kar na občinskih parcelah, pa tudi na zasebnih zemljiščih brez soglasja lastnikov. Tako da niso redki primeri, ko opazimo take objekte znotraj mesta, nedaleč od centra in v bližini raznih poslovnih in trgovskih objektov.

Pogosto opažamo, da rastejo veje dreves ali druge rastline čez mejo parcele na javno površino, pločnik ali cesto. Sedaj je lastnik dolžan to porezati, v nasprotnem primeru ga doleti kazen. Tudi ta odlok je zelo pozitiven, saj se je velikokrat zgodilo, da so se morali pešci izogibati vejam in preraslim živim mejam in zaradi tega sestopati na vozišče, kar je bilo predvsem nevarno, pa tudi moteče za ljudi.

V Sežani obstaja nekaj mestnih predelov, kjer ljudje hranijo potepuške mačke. Zaradi tega je večje število mačk skoncentriranih na enem mestu, kar je slabo za zdravje ljudi, širi pa se tudi smrad. Tudi to je na Sežanskem po novem prepovedano.

Seveda bo vsak, ki se teh določil ne bo držal, moral plačati kazen. Spoštovanje predpisov pa  bodo nadzirali občinski redarji.

Sorodni članki