V Novi Gorici odprli informacijsko pisarno za pomoč ljudem v stiski

V Novi Gorici so odprli informacijsko pisarno za ljudi c v stiski, ki združuje 25 različnih ustanov in društev na Goriškem. Namenjena je ljudem, ki potrebujejo informacije s področja invalidskih, socialnih, humanitarnih, zdravstvenih in zdravstveno promocijskih dejavnosti
Informiranost občanov, še posebej pa ranljivih skupin, mora biti pravilna in ponujena v pravem času. Nekateri ljudje (posebej to velja za invalide, kronične in težje bolnike, brezdomce, odvisnike, žrtve družinskega nasilja, brezposelne, starejše osebe …) se težko odločajo, da potrkajo na vrata pristojnih institucij. Informacijska pisarna je namenjena prav tem skupinam.
“Pobuda o neki enotni točki, kjer bi bile ljudem na voljo informacije, kam se lahko obrnejo po pomoč, ko so v stiski, so prihajale z različnih strani. Fundacija BIT Planota pa je bila tista, ki je to zamisel spravila na papir, nas povezala in pripeljala do jutrišnje otvoritve pisarne,” je povedala načelnica oddelka za družbene dejavnosti na novogoriški občini Marinka Saksida.

Vedno več takih, ki potrebujejo pomoč

Sodelovanje organizacij, ki nudijo kakršnekoli informacije, sicer po besedah Saksidove poteka že več let: “Opažamo, da je bilo v času krize ljudi, ki so potrebovali pomoč, več. Število socialnih denarnih pomoči, ki jih dodeljujejo na novogoriški občini, se je v zadnjih letih povečalo, enako poročajo tudi iz humanitarnih organizacij.”

Podpisniki pogodbe za ustanovitev skupne informacijske pisarne za pomoč ljudem v stiski, med katerimi so poleg nevladnih in humanitarnih organizacij tudi Urad za delo Nova Gorica, Varstveno-delovni center, Center za socialno delo in Mestna občina Nova Gorica, bodo zagotavljali vsakodnevno dežurstvo med 8. in 17. uro v informacijski pisarni in zunaj nje. V pisarni bosta prisotni dve zaposleni osebi, ki bosta obiskovalcem nudili informacije ali jih povezali z ustreznim partnerjem v projektu, ki jim bo lahko ponudil iskane informacije ali pomoč. Zaenkrat bosta zaposleni preko javnih del.

Za nemoteno delovanje informacijske pisarne bi potrebovali med 50.000 in 60.000 evrov

Izvršilni vodja Fundacije BIT Planota Darjan Krpan je povedal, da bi za nemoteno delovanje informacijske pisarne potrebovali med 50.000 in 60.000 evrov, kar bi zadostovalo za zaposlitev štirih oseb. Ta denar želijo v prihodnje zagotoviti z donacijami občin na Goriškem, podjetij in prostovoljnim delom članov različnih humanitarnih in nevladnih organizacij.

Aleksandra Jug

Sorodni članki