V Izoli posoda za zbiranje odpadnega jedilnega olja

Komunala Izola v starem mestnem jedru postavila posodo za zbiranje odpadnega jedilnega olja. Prebivalci izolskega mestnega jedra lahko sedaj odpadna jedilna olja odlagajo tudi v zbiralnici pri cerkvi Sv. Mavra. Komunala Izola želi s postavitvijo modrih 500-litrskih posod občanom omogočiti lažje oddajanje odpadnih jedilnih olj in povečati njihovo osveščenost o tovrstnih odpadkih. S spodbujanjem pravilne oddaje želi Komunala Izola preprečiti, da bi omenjena olja onesnaževala okolje. Tovrstne odpadke je namreč prepovedano mešati z drugimi odpadki, prepovedano jih je odvajati v javno kanalizacijo, v greznice ali neposredno v vode, izpuščati v ali na tla. Prav tako je odpadna jedilna olja prepovedano mešati z biološko razgradljivimi odpadki, ki so namenjeni kompostiranju. Uporabniki odpadna jedilna olja in maščobe odlijejo v posebni zabojnik, prazno embalažo pa bodisi shranijo za ponovno uporabo bodisi jo odložijo v namenski zabojnik za embalažo.

20160930_073304

Občani Izole lahko jedilna olja skozi vse leto oddajo na zbirnem centru in ob akcijah zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico, ki jo Komunala Izola pripravi dvakrat letno, v maju in oktobru. Posebne posode pa so že nameščene na križišču Oktobrske revolucije in Leninove ulice, v Livadah v Ulici Zvonimira Miloša, v Ulici IX. Korpusa (ob cesti za šolo Livade), v Jagodju ob otroškem igrišču na Ulici Proletarskih brigad, na Šaredu ob avtobusni postaji ter v Kortah pri zadružnem domu.

Sorodni članki