V Izoli konstitutivna seja Občinskega sveta

Sinoči je potekala konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Izola, na kateri so bili potrjeni novoizvoljeni župan Občine Izola Milan Bogatič ter člani občinskega sveta.

Na prvi redni seji je bil konstituiran Občinski svet Občine Izola, po tem ko je bilo ugotovljeno, da je bilo prisotnih več kot polovica izvoljenih svetnikov občinskega sveta. S tem se je iztekel mandat prejšnjemu občinskemu svetu in županu. Sledili sta poročili Občinske volilne komisije in Posebne občinske volilne komisije ter imenovanje začasne mandatne komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana.

Naslednja štiri leta bo vodil Občino Izola Milan Bogatič, ki je v pozdravnem nagovoru povedal, da bo imel zaenkrat dva podžupana. Nepoklicna podžupanja bo Nataša Čerin, občinska svetnica Gibanja Svoboda, ime drugega podžupana pa bo znano, ko bo italijanska samoupravna narodna skupnost izbrala in predlagala svojega kandidata. »Glavni načrt in ideje za prihodnost vidim v urejanju prostora, s poudarkom na reševanju izzivov, povezanih z degradiranimi območji, v stanovanjski gradnji, gospodarskem razvoju, energetiki (opremljanju javnih ustanov s sončnimi elektrarnami), reševanju težav, ki se pojavljajo ob poplavljanju mesta, vodooskrbi, urejanju problematike prometa in vlaganju več resursov v razvoj podeželja,« je izpostavil župan in zaključil: »Prihodnost lahko gradimo samo skupaj. Izzivov je veliko, za posameznika veliko preveč, za skupnost, ki deluje pozitivno in povezano, pa ravno toliko, kolikor bomo zmogli s skupnimi močmi.«

Nazadnje so svetniki imenovali stalno delovno telo občinskega sveta – Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Sorodni članki