Odpust dolgov

Tudi Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. je pristopilo k Sporazumu o izvedbi odpusta dolgov. S tem želimo občanom, ki so v slabšem finančnem položaju pristopiti naproti in jim z odpisom predmetnega dolga, vsaj nekoliko olajšati stisko.

 Vse uporabnike komunalnih storitev pred oddajo vloge pozivamo, da preverijo ali izpolnjujejo v pogoje za odpis dolga:

  • Dolg je nastal pred 30. 12. 2013.
  • Fizična oseba, ki ima dolg do upnika, je morala biti kadarkoli v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015 prejemnica vsaj enega od sledečih prejemkov:  denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, veteranskega dodatka, otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in je hkrati katerakoli oseba navedena v odločbi o pravici do otroškega dodatka tudi prejemnik dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino.
  • Fizična oseba ne sme biti v osebnem stečaju.

Uporabniki komunalnih storitev vlogo za odpis dolga oddajo na ustrezno izpolnjenem obrazcu »Predlog za sklenitev dogovora o odpustu dolga za podjetja / vrtce / osnovne šole«. Obrazec je dostopen na spletnem naslovu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/, dobite pa ga tudi na Centru za socialno delo v Izoli, kjer vam pri izpolnjevanju obrazca lahko tudi pomagajo.

Vloga mora biti oddana najkasneje do 31.10.2015. Oddate jo lahko osebno na sedežu podjetja v času uradnih ur in sicer v ponedeljek, sredo in petek med 8. in 12. uro oziroma pošljete po pošti na naslov: JP Komunala Izola d.o.o., Industrijska cesta 8, 6310 Izola.

VIR: OBČINA IZOLA

 

Sorodni članki