Komunala Izola prejela odlično oceno

Kot kažejo rezultati ankete, so uporabniki zelo zadovoljni s storitvami Komunale Izola. Skupna ocena več kot 1.176 anketirancev (od tega okvirno 543 občanov in 633 učencev Izolskih osnovnih šol) je 4,5, kar je v primerjavi z lansko oceno (3,8), skoraj za oceno bolje. Uporabniki ocenjujejo, da so dobro obveščeni o ločenem zbiranju odpadkov, akcijah zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev ter o individualnem naročanju storitev. V Komunali bodo kljub dobrim odzivom stremeli k izboljšavam.
komunalaizola
93 odstotkov uporabnikov je zadovoljnih z aktivnostmi Komunale Izola na področju ravnanja z odpadki. S tem je povezano tudi zadovoljstvo z obračunom komunalnih storitev ter odvozom in vzdrževanjem zabojnikov.

Povprečno oceno 4 so uporabniki dali urejenosti parkov in zelenih površin v občini, enako pa so ocenili stanje zabojnikov za mešane odpadke. Ti so po mnenju uporabnikov velikokrat prepolni, kar pa, podobno kot ob lanski anketi, pripisujejo nezadostnemu ločevanju odpadkov.  V manjši meri kot lani uporabniki ocenjujejo, da Komunala Izola zabojnike prazni preredko.

Komunala Izola si bo kljub dobrim ocenam prizadevala za izboljšanje svojih storitev, posebej tistih, ki so se jih v svojih pripombah in komentarjih dotaknili občani.

 

 

 

 

Komunala Izola d.o.o.

Sorodni članki