Aktivnosti članov Društva upokojencev Piran

Člani in članice Društva upokojencev Piran so čez celo leto zelo aktivni na različnih področjih. Pod okriljem društva deluje tudi Mešani pevski zbor Bonaca, ki se je na povabilo predsednika Krajevne skupnosti Nova vas nad Dragonjo, gospoda Klemna Pucerja, odzval na nastop v kulturnem domu ob mednarodnem praznika, dnevu žena. Koncerta se je udeležilo veliko krajank in krajanov Nove vasi in drugih obiskovalcev. Pevke in pevci so pod vodstvom vodje Barbare Murata pripravili zanimiv repertoar pesmi. Program so popestrili z recitacijami Borisa Murate, Marije Kostanjšek in Veronike Fuks z njihovimi avtorskimi pesmimi. Predsednik KS Nova vas se je nastopajočim zahvalil in jih obdaril s cvetjem.

Podobno je predsednik DU Piran vse prisotne žene razveselil z rožami in jim čestital ob njihovem prazniku. Predsedniku KS Nova vas in vsem udeležencem prijetnega druženja se v DU Piran iskreno zahvaljujejo.

V začetku marca so v društvu izpeljali letni zbor članov, kjer so sprejeli poročila o preteklem letu in načrte za delovanje v letu 2023. Kar 139 članov in članic DU Piran se je zbralo v hotelu Delfin v Izoli. Zbora sta se udeležila tudi predsednik PZDUJP Mirko Miklavčič in vodja Urada za družbene dejavnosti Občine Piran Matej KNEP, ki sta prisotne tudi pozdravila. Predsednik PZDUJP je skupaj s predsednikom DU Piran Zdravkom Taškarjem podelil priznanja članicam in članom društva za dolgoletno in aktivno delo v društvu. Še posebej se je zahvalil ZDUSU, PZDUJP, Občini Piran, Javnemu podjetju Okolje Piran, Centru za krepitev zdravja in patronažni službi ZD Piran, Krajevni skupnosti Lucija, SIMBIOZI in vsem, ki so jim pomagali pri izpeljavi zastavljenih nalog v letu 2022 v želji, da jim še naprej nudijo pomoč in podporo pri njihovem delu. Sledil je kulturni program z nastopom Lidije in Nadje, ki sta pripravili zabavni skeč ter z nastopom MePZ Bonaca pod vodstvom Barbare.

Sorodni članki