Zapletena zgodba o sporu Petrola in nekaterih Lucijčanov zaradi daljinskega ogrevanja

Lahko izbiramo vir toplote?

Letošnja zima sicer (še) ni pokazala zob, zato bi morale biti tudi položnice za ogrevanje vsaj znosne, toda slovenska država je kot pri večini stvari tudi na tem področju ustvarila neverjetno zapleteno zmedo, v kateri se pogosto zdi, da je vloga državljanov zreducirana zgolj na hranilnike, iz katerih naj bi (nekateri) pobrali čimveč – kdo bi rekel – denarja.

Zneski za ogrevanje se bistveno razlikujejo že znotraj samih občin, še največ prahu pa so dvignili merilniki porabe, za katere številni trdijo, da so bili povsem nepotreben strošek ali pa so njihove funkcije, ki naj bi nagrajevale varčnost in prinesle višje račune potratnejšim uporabnikom, v najboljšem primeru preslabo izkoriščene.

Modra slovenska država je predlani sprejela nov Energetski zakon, lani pa še nov pravilnik o delitvi stroškov v večstanovanjskih stavbah, ob čemer se kopja lomijo predvsem v stanovanjskih blokih. Za pojasnilo: lastnike stanovanj praviloma zastopa upravnik, ki ga vsak blok mora imeti (čeprav jih marsikdo primerja kar z mafijo), za dobavo in odvzem toplotne energije pa skrbi koncesionar. Domnevno nepravični računi so dvignili na noge že Novogoričane, v Luciji pa sta se v pravno bitko spustila predvsem Gregor Mislej in Peter Bušič.

Gregor Mislej 1
Gregor Mislej

 

Oba namreč trdita, da Petrol sploh ne more biti dobavitelj toplote, saj nima sklenjene pogodbe z nobenim odjemalcem, kar mu med ostalim nalaga tudi Koncesijska pogodba. Mislej že nekaj let ne uporablja Petrolovih storitev (po domače povedane, radiatorje je zapečatil in se ogreva na lastne stroške) ter skuša sodišče prepričati, da mu potemtakem ni potrebno plačevati ničesar. “V bistvu sem izgubil tožbi, ki sta se nanašali na obdobje, ko sem od Petrola še dobival toploto, zato so mi naložili plačilo, s čimer sem se tudi strinjal in Petrol celo zaprosil za obročno odplačilo, vendar nisem prejel nobenega odgovora. Verjetno se tudi sami zavedajo, da hodijo po tankem ledu, kajti v obrazložitvi druge tožbe je sodišče ugotovilo, da nimajo sklenjenih pogodb s stanovalci, s čimer ni pravne podlage za zaračunavanje toplote, poleg tega odvzem le-te v piranski občini ni obvezen, ker to ni določeno v nobenem občinskem odloku, zato bo še zanimivo,” pojasnjuje Gregor Mislej, ki je 1. novembra 2012 zaplombiral vse ventile, zato odtlej njegovi delilniki ne zaznavajo nobene porabe. Pri Petrolu se namreč v veliki meri sklicujejo na odločitev v podobni zadevi, ko je ljubljansko sodišče ugotovilo, da je priključitev na distribucijski sistem ogrevanja obvezna, čeprav je tudi to sporno, saj je dejanska dobava nekaj drugega, v vsakem primeru pa bi morala biti stvar izbire posameznika. Še najraje se sklicujejo na pravilnike in navodila, ki so jih napisali sami oziroma njihov pravni predhodnik, podjetje Ogrevanje. Torej približno tako, kot če bi šolar pisal test, ga sam popravil in si nato še vpisal oceno v redovalnico. Permisivna vzgoja gor ali dol, toda pretiravati vseeno ne gre …

Raje plačujejo “pavšal”

Leta 2010 je namreč Petrol odkupil dotedanje javno podjetje Ogrevanje ter dobil od občine Piran koncesijo, ki pa je po Mislejevem mnenju omejena zgolj na distribucijo brez dobave toplote. Če poenostavimo, Petrol bi bloke oskrbel s toploto, nakar bi se stanovalci sami odločili, ali jih zanima njegova ponudba ali pa bodo ogrevanje uredili na svoj način.

V vsakem primeru osamljena jezdeca Mislej & Bušič nista edina nezadovoljna. Od 1568 odjemalcev v 56-ih blokih se jih je namreč precej že odločilo za alternativne lastne načine ogrevanja, natančne številke pa koncesionar seveda skriva kot kača noge. Gregor Mislej je predstavil zelo enostaven izračun: “Za pojasnilo, nisem kakšen fanatični sovražnik Petrola in tudi potikanje po sodiščih ni moj hobi, poleg tega moram priznati, da so se računi v zadnjem obdobju precej znižali, toda pred tem so bili nezaslišano visoki in to me je tudi zmotilo. Grobo lahko rečemo, da so pred približno petimi leti v Kopru na Markovcu za ogrevanje letno plačevali približno 600, v Luciji pa med 1000 in 1200 evrov. V mojem primeru sem l. 2014 ogreval 70 m2 veliko stanovanje s tremi zelo starimi marmornatimi radiatorji (vsak 2000 W) in si po potrebi pomagal z inverterjem, ki je bil že ob nakupu star 12 let, torej imam zelo potratna grelna telesa. Letni račun za elektriko je znašal 1.116€ ob običajni povprečnini 74 evrov, kar pomeni, da sem ob mili zimi za gretje doplačal 228 evrov, kamor je všteta tudi poletna uporaba klime. Petrol bi mi istočasno samo ti. fiksnih stroškov zaračunal 28€ izven kurilne sezone ter približno 50 med njo, kar znese skoraj 450€ letno. Torej zgolj s fiksnimi stroški dvakrat presežejo moje celotne stroške ogrevanja in hlajenja! Kar je preveč, je preveč …”

Lahko Petrol izstavlja račune?

Vse kaže, da se bo pravna bitka odvijala okoli vprašanja, ali lahko Petrol sploh zaračunava distribucijo oz. kako je z dobavo, če se stanovalci blokov ne odločijo zanjo? V Mislejevem bloku na Šolski 13 je osem števcev na ničli, v Bušičevem na Liminjanski 93 pa še več, kar pomeni, da so se odjemalci odločili za plačilo prej omenjenih fiksnih stroškov, čeprav nato za ogrevanje poskrbijo sami. V bistvu torej vržejo v zrak približno 450€ letno, kar se Misleju ne zdi prav: “V občini Piran ne obstaja akt, ki bi prebivalcem nalagal obvezni odvzem toplote. Poleg tega Petrol nima pogodb s stanovalci oz. upravniki blokov, kar je 23. septembra 2015 ugotovil tudi energetski inšpektor Jože Šircelj in jim dal dva meseca časa, da to uredijo, vendar se ni spremenilo nič.”

Roko na srce, daljinsko ogrevanje je za morebitnega investitorja tehnično, finančno in logistično velik zalogaj, zato morda z izjemo strnjenih sosesk v velikih mestih ni pričakovati konkurence, ki bi lahko prinesla znižanje cen, temveč bodo imeli stanovalci blokov najbrž vedno na voljo zgolj enega ponudnika. Zaslužek je kljub vsemu zagotovljen, zato gre za boj “kdor prvi pride, prvi (in edini!) melje”, Petrolu pa je med ostalim pač pripadla lucijska pogača, iz katere želi iztisniti kar največ. Iz slovenskega energetskega giganta dokaj neprepričljivo navajajo razloge, ki naj bi govorili v njihovo korist, čeprav priznavajo, da “bo do prave pocenitve prišlo šele z uvedbo zemeljskega plina”. Vodja daljinskega ogrevanja Zoran Gračner je za Primorske novice zatrdil: “Etažni lastnik se lahko iz sistema ogrevanja izklopi zgolj ob soglasju Petrola, ki pa ne sklepa pogodb s posameznimi lastniki, temveč zgolj z upravniki.”

Po zdravi logiki bi morali imeti stanovalci vsaj možnost “sprejmi ali pusti”, česar pa Petrol očitno ne namerava prostovoljno dopustiti. Gregor Mislej se ob tem zgolj grenko nasmeje: “Seveda, kajti ob trenutnih cenah bi prišlo do domino-efekta, čemur pa bi se lahko izognili z ustrezno ceno in kakovostjo. Ni namreč vprašljiva zgolj številka na položnicah, čeprav to ljudi najbolj zbode, temveč je bilo še nekaj težav. Zgolj v manjšem številu blokov so etažni lastniki izvedli hidravlično uravnoteženje notranjih cevovodov, še manj pa je takih, kjer so izvedli energetsko sanacijo in zato pri večini ne pomagajo nobeni delilniki ali merilci. Res so lastniki za takšno stanje krivi sami, vendar imajo zato upravnika, ki mu za domnevno profesionalne storitve zaupajo in celo plačujejo. Slednji pa, ko je bilo to potrebno, ni dovolj skrbno in prepričljivo spodbudil stanovalcev k ukrepom, ki so predpogoj za montažo merilnikov toplote. V Luciji monopolni položaj upravnika zaenkrat še pripada podjetju Upravljanje Piran d.o.o., ki je bilo še nedolgo nazaj v lasti Petrola.”

Tudi Občina Piran bi se lahko boljše izkazala, saj kot koncedent ne opravlja svoje nadzorstvene funkcije. Na omenjene težave so jih Mislej in somišljeniki z obiskom v občinski palači opozorili že leta 2011, vendar odziva ni bilo. Tako “občinarji” kot Petrol ves čas ponavljajo, da je l. 2010 pač bilo takšno zatečeno stanje v podjetju Ogrevanje, vendar niso naredili nič, da bi ga spremenili. Po trdnem prepričanju Gregorja Misleja pa je današnji položaj takšen:

1. Petrol v večstanovanjskih objektih v Luciji nima pravne podlage za dobavo in še manj za zaračunavanje toplotne energije.

2. Poleg tega vseskozi krši energetski zakon, koncesijsko pogodbo in se za povrhu še požvižga na odločbo inšpektorja.

3. Na področju upravljanja večstanovanjskih objektov je stanje katastrofalno, saj Upravljanje d.o.o. nima veljavnih pogodb o upravljanju z več stolpiči v Luciji, a jim svoje storitve vseeno zaračunava. S Petrom Bušičem imava namreč v rokah pravnomočni sodbi iz leta 2014, a upravnik do danes ni storil ničesar, da bi stanje izboljšal.

4. Celo tam, kjer ima veljavne pogodbe o upravljanju, stanovalce zavaja in samovoljno izvaja storitve, tudi v škodo svojih strank.

Kako naprej?

Vsakomur je jasno, da je tožarjenje z velikim podjetjem za “malega človeka” ogromno breme na vseh področjih in tudi Gregor Mislej bi si želel hitrega zaključka, vendar pa ne pristaja na vlogo ovce za striženje. Kakšno rešitev bi predlagal? “Po mojem bi bilo primerno, če bi Občina Piran razdrla oz. preoblikovala koncesijsko pogodbo ter v njej definirala sporne teme. Petrol podpiše pogodbe individualno ali z upravniki in vsaj tistim z ničlo na števcih vrne stroške nakupa alternativnih virov ogrevanja. Ponudi naj konkurenčne cene in storitve, v zameno pa dobi dobrih 1500 zadovoljnih uporabnikov. Osebno sem že priznal, da spoštujem razsodbo sodišča za prvi dve kurilni sezoni, ko sem še prejemal energijo od Petrola, kasnejši stroški pa bi šli na njihov račun.”

Verjetno se tudi sam zaveda, da so to bolj pobožne želje, Dedek Mraz pa je za letos svoje že opravil, zato je bolj verjetno nadaljevanje dokazovanja na sodišču. Vsi pa vemo, da se grška Themis oz. rimska Justicija kljub zavezanim očem po nekem čudežu v Sloveniji praviloma nagne na stran bogatejšega in močnejšega …

 

Boris Planinc

Sorodni članki