Videonadzor ekoloških otokov v Izoli

Komunala Izola je ob odprtju prvega podzemnega ekološkega otoka v občini Izola, decembra 2021, napovedala nadgradnjo infrastrukture z videonadzorom. Zaradi pogostega namernega poškodovanja javne infrastrukture, med katero sodijo tudi ekološki otoki, želi podjetje s postavitvijo videonadzora prispevati k učinkovitejšemu varovanju javne lastnine in hkrati varnosti njenih uporabnikov. Prva premična kamera bo postavljena ta teden ob podzemnem ekološkem otoku na Velikem trgu (ob parku Borisa Benčiča).

 Ekološki otoki so nemalokrat tarča vandalizma. Dosedanje primere vandalizma, ko so posamezniki zabojnike namerno zažigali, prevračali ali jih kako drugače uničevali, je podjetje Komunala Izola poskusilo preprečiti z milejšimi ukrepi, kot so opozorila uporabnikom posameznega ekološkega otoka, obvestila na družbenih omrežjih in podobno. Ker se ti žal niso izkazali kot učinkoviti, bo podjetje predvidoma do konca tega meseca vzpostavilo videonadzor nad posameznimi ekološkimi otoki, kjer se je v preteklosti že pojavljal vandalizem in obstaja verjetnost ponovitve.

Videonadzor bo najprej vzpostavljen ob podzemnem ekološkem otoku na Velikem trgu. Kamera s solarnim panelom za napajanje bo postavljena na premičnem drogu v neposredni bližini ekološkega otoka in bo usmerjena tako, da bo zajemala ozko območje ekološkega otoka. Na lokaciji bo postavljena tudi ustrezna opozorilna tabla. Kot omenjeno, gre za premično opremo za videonadzor, ki se jo bo po določenem časovnem obdobju oz. po potrebi prestavljalo še na druge lokacije ekoloških otokov.

Izključni namen izvajanja videonadzora ekoloških otokov je varovati premoženje, zagotavljati splošno varnost uporabnikov ekološkega otoka (v primeru vandalizma namreč obstaja tudi tveganje za nevarnost poškodb oseb) in varovati okolje.

Komunala Izola je v sodelovanju s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov in skladno s 35. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov izvedla oceno učinka za izvajanje videonadzora nad ekološkimi otoki ter zagotovila skladnost izvajanja z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Nadalje je podjetje pridobilo tudi ustrezno soglasje s strani Občine Izola, lastnice javne infrastrukture.

Občina Izola

Sorodni članki