Pričetek gradnje krožišča na Škofijah proti Tinjanu

V naslednjem tednu bodo na Škofijah zabrneli gradbeni stroji. Mestna občina Koper in Direkcija RS za infrastrukturo bosta začeli izgradnjo enopasovnega krožišča proti Tinjanu, s čimer se bo bistveno izboljšala pretočnost prometa, pa tudi varnost vse udeležencev v prometu. Gradbena dela, ki bodo trajala približno sedem mesecev, bodo terjala delne zapore prometa, prva se bo začela v ponedeljek, 30. januarja.

Prebivalci Škofij bodo dobili prepotrebno krožišče, ki bo umirilo promet na območju državne ceste in priključka za Tinjan. V okviru naložbe bo izbrani izvajalec del, družba CPK, d. d., na odseku, kjer je nesemaforizirano križišče, zgradil manjše urbano krožišče z voznim pasom širine 5,50 metra z vso potrebno infrastrukturo in pločnikom. Pri Zadružnem domu Škofije bo uredil še hitrostno grbino in na njej zarisal prehod za pešce. V zaključni fazi sledi celovita preplastitev cestišča, ureditev cestne razsvetljave in postavitev ustrezne prometne signalizacije.

Z ureditvijo urbanega krožišča za umiritev prehitrih voznikov se bo izboljšala prometna varnost, hkrati bo to ukrep za umiranje prometa in zagotavljanje boljše pretočnosti prometa, z ureditvijo pločnika in razsvetljave pa bo še dodatno poskrbljeno za varnost najranljivejših v prometu.

Po sporazumu o sofinanciranju gradnje krožišča, ki sta ga sklenili direkcija za infrastrukturo in koprska občina, je ocenjena vrednost naložbe 848.936 evrov, od tega bo delež občine znašal 433.245 evrov, razliko bo krila direkcija. Občina je poskrbela za pripravo projektne dokumentacije, za prestavitev ali novogradnjo meteorne in fekalne kanalizacije ter vodovoda.

Dela bodo v več fazah trajala približno sedem mesecev, dela pa bo izvajalec organiziral tako, da bo zagotavljal prevoznost in dostop do objektov na trasi. Izvedba projekta bo v času gradnje terjala prilagojen prometni režim z delnimi zaporami. V prvi fazi bosta od ponedeljka, 30. januarja, zaprti polovica voznega pasu mimo šole proti Tinjanu in polovica pasu v krožnem krožišču proti severu, torej stran od šole. Vozni pas v smeri iz Kopra proti Italiji bo prost. Promet bo urejal semafor.

Foto in vir: MOK

Sorodni članki