V veljavi so nove cene ankaranskega vrtca

V tem mesecu so stopile v veljavo nove cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Ankaran. Da bi ob podražitvi čim bolj zmanjšala finančno breme staršev, je Občina Ankaran za občane uvedla visoke popuste.

Določitev novih cen programov predšolske vzgoje, ki se sicer v Ankaranu niso spreminjale od leta 2019, je narekovalo drastično povišanje stroškov dela, materiala in storitev ter živil za otroke. Četudi je dvig cen programov skoraj 29-ostoten, bodo občani s progresivnimi popusti po novem plačevali zgolj 8,5 do 15 odstotkov več za 1. starostno obdobje in 11 do 15 odstotkov več za 2. starostno obdobje, s čimer so v Ankaranu cene vrtca za občane v primerjavi z ostalimi tremi istrskimi občinami najugodnejše.

Progresivni popusti

Za program 1. starostnega obdobja velja za občane iz 2. do 4. dohodkovnega razreda 20-odstotni popust, za občane z višjimi dohodki pa 15-odstotni popust. Podobno velja za program 2. starostnega obdobja, le da so tu starši iz nižjih dohodkovnih razredov upravičeni do 18-odstotnega popusta. Popusti so predvideni tudi za občane, ki imajo otroke vpisane v ankaransko enoto vrtca Delfino Blu; za 1. starostno obdobje 15- do 20-odstotni, za 2. starostno obdobje pa 18- do 20-odstotni popust.

Tabela nove cene vrtca slo-ita

Občina poleg tega financira tudi dodatne stroške, ki niso všteti v ceno programov, vključno z nadstandardnim programom, ki zajema dodaten strokovni kader, tri dvojezične skupine, izlete in obiske kulturnih in drugih ustanov, tečaje plavanja in šolo v naravi, izobraževanja zaposlenih, šole staršev itd.

Sorodni članki