V Piranu še ne bo prepovedi prometa z avtomobili v središču mesta

Hitro po novem letu so v piranski občini nadaljevali z aktivnostmi pri pripravljanju nove prometne strategije v mestu in občini. Na javnih razpravah v Piranu in Portorožu so občankam in občanom predstavili nabor ukrepov celostne prometne strategije za trajnostno načrtovanje prometa in reševanje s prometom povezanih izzivov v občini ter potegnili tudi določene zaključke. Izdelovalec tega strateškega dokumenta, podjetje Lineal, je nabor 26 trajnostno naravnanih ukrepov za obdobje 2017–2022 pripravil tudi na podlagi predlogov občank in občanov, ki so se v oblikovanje celostne prometne strategije zelo aktivno vključili že v prvi fazi postopka, so sporočili iz urada piranskega župana Petra Bossmana. Prebivalci so prispevali več kot 300 različnih predlogov in se v velikem številu udeležili prvih dveh javnih razprav v Piranu in Luciji. Tako je bilo med drugim sprejeto stališče, da bi takojšnje zapiranje starega piranskega mestnega jedra za promet z avtomobili povzročilo preveč nevšečnosti aktivnim prebivalkam in prebivalcem. Za zmanjšanje pritiska na mestno središče so zato predvideli ureditev sto novih parkirnih mest pri Osnovni šoli Cirila Kosmača, povečanje kapacitet parkirišča na Fornačah za 500 parkirnih mest in predlagali, naj občina odkupi vsaj del kapacitet obstoječe Garažne hiše Fornače za parkiranje zaposlenih v Piranu in prebivalcev mesta. Prav tako izdelovalec načrta predlaga tudi izenačitev cene parkiranja v garažni hiši z zunanjim parkiriščem.

Predlagajo več avtobusov na plin,a prepovedi za avtomobile še ne bo

Za umiritev prometa v starem mestnem jedru pa je v načrtu predviden skupni prometni prostor na območju med carinskim pomolom in lokalom Tri papige. To pomeni, da bi imeli na tem odseku vsi udeleženci v prometu na voljo vso površino, prednost pa bi dobili pešci. Takšen skupni prometni prostor načrtujejo tudi v Portorožu v prvi fazi na območju pred hotelom Kempinski Palace. Med predlagane ukrepe celostne prometne strategije so umestili tudi okrepitev javnega potniškega prometa z novimi, manjšimi avtobusi s pogonom na stisnjen zemeljski plin ter ob tem okrepili tudi povezavo med parkiriščem Fornače in Tartinijevim trgom. Ta naj bi po novem v zimskih mesecih delovala do 24. ure, med turistično sezono pa do 2. Ure zjutraj. Morda bi bila polet smotrna tudi 24 urna prometna povezava z nekaj redkejšimi intervali med drugo in šesto uro zjutraj. Ena od novosti je predlog uvedbe pilotnega projekta Prevoz na klic, ki bi povečal predvsem mobilnost starejših ter prebivalk in prebivalcev občinskega podeželja, menijo predlagatelji. Za spodbujanje uporabe javnega potniškega prometa pa so predvideli izdelavo mobilne aplikacije, ki bi uporabniku vse nujne informacije podajala v realnem času. Prav tako načrtujejo tudi ureditev manjkajočih kolesarskih povezav v občini in odpravo kritičnih točk na območjih, namenjenih pešcem.

Predlogi so na javnih razpravah naleteli na mešan odziv, predvsem si ljudje želijo garažno hišo bližje mestnemu središču ter manj omejitev prometa z osebnimi vozili. Pri slednjem pa se pojavlja problem koriščenja sredstev iz skladov Evropske unije. Sicer se bodo lokalne skupnosti s sprejetimi trajnostno naravnanimi prometnimi strategijami lahko že v juliju na razpisih potegovale za delež 42 milijonov evrov, namenjenih spodbujanju bolj učinkovitih, vključujočih, okolju in zdravju prijaznih ter cenejših oblik potovanja po občini. Portorožani pa so opozorili, da je potrebno najprej rešiti tiste prometne zagate, ki najbolj ogrožajo varnost občank in občanov, pri načrtovanju prometnih rešitev pa predlagajo več sodelovanja z občinama Izola in Koper. Zato je občina do 16. Februarja znova odprla poštni predal predlagam@piran.si, kamor lahko vsi zainteresirani pošljejo svoja stališča, predloge in pripombe.

 

Vlado Krivec

Sorodni članki