V Piranu 5 ulic in trgov s poimenovanji kot nekoč

V Piranu so na pobudo Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Piran (SSINS), natančneje na pobudo občinske svetnice in svetnice SSINS Nadie Zigante, postavili pet (5) tabel z italijanskimi zemljepisnimi imeni (toponimi) za poimenovanje ulic in trgov, kot so bili poimenovani nekoč. Postavitve so se udeležili predstavniki pobude in podžupan Občine Piran.

Občina je za zemljepisna poimenovanja dveh trgov in treh ulic, kot so bile poimenovane nekoč namestila nove table (rjavo-bele), ki so nameščene poleg poimenovanj ulic in trgov v slovenskem jeziku z italijanskimi prevodi (rdeča tabla). Vodnikov trg ali piazza Valentin Vodnik se je nekoč imenoval Campo del Salario, tako je trg/ piazza Alojz Gradnik nosila ime Largo della Creta, ulica/ via Igo Gruden se je imenovala Erta Mogoron, ulica/ via Ivan Bidovec je nosila ime Carlo Combi in ulica/ via Alma Vivoda je nekoč nosila ime Largo Pozzo longo. Zadnja tabla je nameščena na koncu ulice poleg vodnjaka iz 16. stoletja.

Poleg naštetih je Občina Piran, na pobudo občinskih svetnikov iz vrst italijanske narodne skupnosti, Nadie Zigante in Christiana Polettija, že premesila napačno postavljeno tablo s starodavnim imenom via San Rocco za ulico/ via Ljudevit Kuščer in ulico/ via Karl Marx.

Podžupan piranske občine Christian Poletti je ob tej priložnosti povedal: »Na pobudo sveta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Piran, je Občina Piran danes namestila 5 novih tabel z italijanskimi zemljepisnimi imeni (toponimi) za poimenovanje ulic in trgov, kot so bili poimenovani nekoč. S tem je Občina Piran ponovno dokazala senzibilnost do tematike in pripravljenost do sodelovanja s pripadniki italijanske narodne skupnosti in tako poudariti zgodovinski pomen tovrstnih poimenovanj za Piran«.

Sorodni članki