V Izolski Komunali se negi dreves posvečujejo z odgovornostjo

Ljudje se vse bolj zavedamo, da je „zeleno” urbano okolje pomembno ne le z estetskega vidika, temveč tudi in predvsem z vidika kakovosti bivanja v takem okolju. V podjetju Komunala Izola, kjer skrbimo za vzdrževanje javnih površin v občini Izola, temu sledimo in se z vso odgovornostjo posvečamo. V sklop vzdrževanja javnih površin spada tudi vzdrževanje in nega zelenja na javnih površinah, pri čemer pa veliko pozornost posvečamo zlasti negi dreves ter skrbi za dodatne zasaditve. Z željo, da bi naše mesto ohranili čim bolj „zeleno”, smo v letu 2016 skupaj z Občino Izola zagnali projekt „Izola, zeleno mesto”, katerega osnovni namen je dodatna ozelenitev mesta. Projekt predvideva zasaditev 64 dreves, od teh smo jih do sedaj zasadili 43.

V urbanem okolju, kot je Izola, imajo drevesa bistveno slabše pogoje, kot jih imajo v naravi, zato jih je potrebno negovati od trenutka, ko jih posadimo. Njihova nega zahteva veliko strokovnega znanja, ki ga uporabljamo pri vsakodnevnih aktivnostih, a se pri tem srečujemo tudi z različnimi željami in potrebami občanov. Neprimerne lokacije zasaditve in neustrezna nega v preteklosti danes botrujeta k situacijam, ko žal nekatera drevesa povzročajo škodo na javni infrastrukturi in imetju občanov.

V preteklosti se je v novejših naseljih, kot so Livade, zasajevalo manjša drevesa, ki pa so z leti ponekod zrasla v prave orjake, s tem pa posledično povzročajo težave. S strani tamkajšnjih stanovalcev smo tako prejeli več dopisov, v katerih so nas prosili in pozivali k njihovi odstranitvi. V preteklosti smo sicer ta drevesa že obrezali tako, da veje ne bi  povzročale težav. Vendar pa težave povzročajo korenine, saj so drevesa posadili na skalah, ta pa so posledično lahko razvila plitve korenine, ki so dvignile betonske kocke in asfalt. Ravno zato smo se sanacije tamkajšnjih javnih površin lotili tudi z odstranitvijo motečih dreves.

Pri skrajnih posegih, kot je denimo odstranitev drevesa, je torej potrebno najprej preveriti dejansko stanje drevesa, mesto zasaditve in vpliva na okolico. Ob predhodnem posvetu z občani in potrditvi občinskih pristojnih služb se za tak poseg odloči le, v kolikor je drevo poškodovano, bolno, predstavlja nevarnost za ljudi ali pa raste preblizu objektom in s tem povzroča materialno škodo. Ob morebitni odstranitvi pa stremimo k čim prejšnji zasaditvi novega primernega drevesa.

V urbanem okolju je namreč pomanjkanje prostora za korenine in veje omejujoč dejavnik, ki vpliva na rast in razvoj že zasajenih dreves in hkrati na izbor vrste drevnine pri novih zasaditvah. Pri slednjem upoštevamo avtohtonost drevesne vrste, odzivnost na obrezovanje, primernost za vzdrževanje, hortikulturno skladnost, če je drevesna vrsta že posajena v Izoli, medonosnost dreves, predvsem pa nealergenost.

In kako vzdržujemo oz. negujemo različne vrste dreves posajenih v našem okolju?

Mladim pinijam odstranjujemo spodnje veje, s čimer jih ojačamo ter dvigujemo v višino. Starim pinijam po potrebi odstranjujemo suhe veje. Kot primer obrezovanja dreves naj navedemo obrezovanje Quercus ilex – primorskega hrasta oz. črnike, ki je množično posajen na parkiriščih v naselju Livade. Črnika zelo bujno reagira na močno obrezovanje, zato jim obrezujemo sekundarne in terciarne veje. Ogrodne veje  obrezujemo samo tam, kjer so v napoto.

Platane, okrasne kostanje, breste, topole obrezujemo in krajšamo ogrodne veje tako, da nam ne pobegnejo v višino. Borovcem in cedram  krajšamo veje ter vrhe po potrebi. Piramidalnih cipres v zadnjih letih ne sadimo, saj povzročajo alergije pri občutljivih ljudeh. Lipe redno obrezujemo na tri do pet let, odvisno od bujnosti rasti posameznega drevesa.

Vsako posamezno vrsto drevesa torej negujemo v skladu s strokovnimi zahtevami po obrezovanju posameznih vrst.

Komunala Izola in Občina Izola si neprestano prizadevata ohraniti čim večje število obstoječih dreves. A ne le to. V sklopu projekta »Izola, zeleno mesto«, v katerega smo vključili tudi predstavnike občanov ter zunanje strokovnjake, stremimo k zasaditi čim večjega števila novih dreves, ki bodo zagotavljala še kvalitetnejše bivanje v našem mestu.

Komunala Izola d.o.o.

 

Sorodni članki