Trajnostno upravljanje priobalnega ribolova v Krajinskem parku Strunjan

Javni zavod Krajinski park Strunjan je partner omrežja MedPAN, ki združuje več kot 80 institucij in nevladnih organizacij, ki so bodisi neposredno odgovorni za upravljanje morskih zavarovanih območij v Sredozemlju, ali so vključeni v njihov razvoj. Gre za upravljanje z več kot 90 morskih zavarovanih območij v 18 sredozemskih državah. Javni zavod je v pričetku leta 2016 zaključil s projektnimi aktivnostmi projekta MedPan »Trajnostno upravljanje priobalnega ribolova v Krajinskem parku Strunjan«. Projekt je trajal 18 mesecev. Vrednost projekta je 26.600 EUR. Upravljavci morskih zavarovanih območij, poklicni ribiči in znanstveniki si delijo skupne interese in cilje, ki so potrebni za upravljanje z ribolovnimi viri na trajnostni način. Z izvajanjem monitoringa ulova in prilova, se je ugotovilo kakšne vrste se ulovijo v ribiške mreže na določenih lokacijah v rezervatu v določenih obdobjih. Strokovnjaki iz Morske biološke postaje Piran pa so v projektu sodelovali pri projektu z izvajanjem podrobnega popisa vrst rib in njihovih življenjskih okolij.
Ugotovili so, da se v mreže ujamejo večino tranzitne vrste, ki so komercialno najbolj zanimive. To je osnova za boljše načrtovanje upravljanja z morskim zavarovanim območjem glede prilagoditve režima lova, možnosti podaljšanja ribolovnega obdobja, lokacij in načina lova. Še naprej si prizadevamo pridobivati podatke od ribičev in tako pridobiti dolgoročno sliko o trendu, saj je to tisto, kar je v zavarovanem območju pomembno. Opozorili so pa, da podobno kot v ostalih sredozemskih državah upada število rib, zaradi krčenja območij poraslih z vrstami rjavih alg rodu Cystoseira, ki je bila doslej v Sloveniji razširjena.

 

5.arhiv kps
Javni zavod Krajinski park Strunjan si prizadeva s poklicnimi ribiči podpisati sporazum glede izvajanja gospodarskega ribolova v naravnem rezervatu Strunjan. Sporazum bo opredeljeval namen, pogoje za ribolov, ribolovno obdobje, izvajanje monitoringa in način sodelovanja z upravljavcem. Z načrtom upravljanja bi želeli predvideti režim po katerem lahko v rezervatu lovijo le tisti ribiči, ki sklenejo dogovor z upravljavcem.
Na tiskovni konferenci so sodelovali mag. Marko Starman (direktor Javnega zavoda Strunjan), Luka Kastelic (naravovarstveni nadzornik Javnega zavoda Krajinski park Strunjan), Dr. Lovrenc (Morska biološka postaja Piran), Marianne Lang (odgovorna za izvedbo razpisov za male projekte MedPAN iz Francije), Mag. Rober Turk (vodja piranske območne enote ZRSVN).

Sorodni članki