Trajno umirjanje prometa v bližini osnovnih šol

Občina Izola bo predvidoma do konca tedna postavila tri ohišja za merilnik hitrosti v bližini izolskih osnovnih šol. Gre še za enega od preventivnih ukrepov na področju varnosti v cestnem prometu, na katerega je pozitivno mnenje podal tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Problematika prevelikih hitrosti v bližini osnovnih šol je v občini Izola še vedno pereča. Zaradi pozitivnih učinkov izvajanja radarskega nadzora hitrosti na Prešernovi cesti proti Belvederju (s stacionarnim radarjem oz. merilnikom hitrosti) je Občina Izola pristopila k projektu postavitve treh ohišij za merilnik hitrosti v bližini osnovnih šol. V začetku junija je, na svoji seji, pozitivno mnenje k projektu podal tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Predlog projekta pa so prav tako potrdile ravnateljice vseh treh osnovnih šol. »Namen postavitve ohišij je trajno umirjanje prometa v bližini šolskih in športnih objektov, kjer se giblje večje število otrok. Pozitiven učinek ima že sama postavitev ohišja, tudi če se meritve hitrosti ne izvajajo in v ohišju ni stacionarnega radarja,« so poudarili na seji Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu.

Občina Izola je za obdobje 12 mesecev najela merilnik hitrosti, tri ohišja in več premikov merilnika iz ohišja v ohišje. V pogodbo, sklenjeno s podjetjem Intermatic, je sicer vključeno tudi usposabljanje dveh oseb za delo z merilniki hitrosti in pa zavarovanje opreme. Pogodbena vrednost znaša 33.335 evrov (z DDV). Ohišja bodo postavljena na Prešernovi cesti ob OŠ Vojke Šmuc, Prešernovi cesti ob stadionu in Južni cesti ob šolskem avtobusnem postajališču OŠ Livade. Merilnik hitrosti, ki bo izmenično krožil od ene do druge lokacije, bo začel delovati z novim šolskim letom.

Sorodni članki