Pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE v Izoli

Za namen izgradnje Univerzitetnega kampusa Livade sta Občina Izola in Univerza na Primorskem leta 2006 sklenili Pogodbo o neodplačni podelitvi stavbne pravice za 99 let. Julija lani pa je Občina, s soglasjem Univerze na Primorskem, neodplačno prenesla del stavbne pravice na InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (v nadaljevanju InnoRenew CoE) in sicer na delu nepremičnine na območju kampusa. Projekt je prišel v zadnjo izvedbeno fazo s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za izgradnjo dveh objektov znanstveno raziskovalnega centra.

Pričetek gradnje dveh sodobnih objektov se obeta že konec leta

prvem objektu so v kleti predvidena parkirna mesta in tehnični prostori, v nadstropjih pa raziskovalni laboratoriji, seminarske in konferenčne dvorane, kabineti za raziskovalce in upravo ter pomožni prostori. V drugem, manjšem objektu pa je predviden večji laboratorij. Objekta, oblikovana v sodobnem slogu z zunanjostjo v kombinaciji iz avtohtonega kamna in lesenih detajlov, bosta med seboj povezana z mostom, nadstropje povezovalnih objektov bo urejeno kot zelena pohodna streha, ki bo namenjena komunikaciji in predstavitvam raziskovalnih projektov na prostem, kot tudi testiranju določenih materialov in produktov. Pričetek gradnje dveh sodobnih objektov se obeta že konec leta.

Z InnoRenew CoE se Izola umešča na zemljevid raziskovalnih središč

Projekt Centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja umešča Izolo na zemljevid raziskovalnih in inovativno podjetniških središč. Izgradnja in delovanje InnoRenew CoE v Livadah prinaša več neposrednih koristi, ki izhajajo iz pogodbe o medsebojnem sodelovanju z Občino, in sicer ureditev večjega dela parkovne površine, ki ga predvideva zazidalni načrt Livade zahod in možnosti uporabe parkirišč na območju InnoRenew CoE za namen organiziranja večjih prireditev.

InnoRenew v sodelovanju z občino pripravlja in prijavlja tudi projekte, ki bodo omogočali gradnjo in razvoj kampusa, med drugim tudi telovadnico ter druge, za lokalno okolje pomembne projekte, energetsko sanacijo javnih in zasebnih objektov ter uporabo novih materialov pri gradnji na obalnem pasu in v morju.

Sorodni članki