Pričetek izdaje odločb za neprofitna stanovanja

 V tem tednu bo Občina Izola pričela z izdajo odločb prosilcem, ki so se prijavili na javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Občina je v maju objavila javni razpis za oddajo najmanj 24 neprofitnih stanovanj, na katerega je prispelo 285 vlog.

29 vlog je bilo z odločbo že zavrnjenih ali zavrženih, saj prijavitelji niso izpolnjevali formalnih pogojev za prijavo na razpis ali vlog niso pravočasno dopolnili. Po ogledu stanovanjskih razmer pri prosilcih, ki so uveljavljali točke za bivanje v neprimernem stanovanju in temeljiti proučitvi vseh prispelih vlog, pa je občinska uprava pričela s pripravo preostalih odločb. Prve odločbe o uvrstitvi  na listo A oz. B in o številu doseženih točk bodo prosilci prejeli v začetku oktobra, vse pa bodo izdane predvidoma do konca oktobra.

Na pristojnem občinskem uradu opozarjajo prijavitelje, naj ne čakajo zadnjega dne za prevzem priporočene poštne pošiljke z odločbo. Prednostna lista upravičencev se namreč lahko sestavi in objavi šele po dokončnosti vseh odločb. To naj bi bilo predvidoma konec novembra. Novi najemniki bi se v neprofitna stanovanja lahko vselili še pred koncem leta.

Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi, in sicer lista A za 12 stanovanj predvidenih za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine, ter lista B za 12 stanovanj predvidenih za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na dohodek zavezani plačati lastno udeležbo v višini 10 odstotkov vrednosti stanovanja in varščino. Prednostni listi veljata eno leto od objave. V kolikor bo občina v tem času pridobila še kakšno stanovanje, bo to dodeljeno naslednjemu upravičencu s prednostne liste.

VIR: OBČINA IZOLA

Sorodni članki