Preventivna akcija za večjo varnost pešcev

S Policijske uprave Koper sporočajo, da bo od 6.  do 12. februarja 2017 potekala nacionalna preventivna akcija za večjo varnost pešcev.

Pešci  so  ena  od  varnostno  najbolj  izpostavljenih  kategorij prometnih udeležencev.  Najpogosteje  so  žrtve  prometnih nesreč zaradi neustreznega ravnanja  voznikov  motornih  vozil,  predvsem  zaradi  ogrožanj  pešcev na prehodih  za  pešce.  Zanemariti  pa ni mogoče tudi prometnih nesreč, ki se zgodijo  zaradi  napak  ali  neustreznega  ravnanja pešcev (neosvetlitev in nepravilna  hoja  izven  naselij ter nepravilno prečkanje cest v naseljih). Zlasti  starejši  in otroci so vse pogostejše žrtve prometnih nesreč zaradi napak ali kršitev predpisov, ki jih povzročijo sami.

Na območju Slovenije so bili pešci v letu 2016 za 5 % pogosteje udeleženi v prometnih nesrečah kot v letu 2015. Prav tako se je v letu 2016 za tretjino povečalo  število  prometnih nesreč, ki so jih povzročili pešci. Na območju PU  Koper so bili v letu 2016 pešci udeleženi v 53 (43 leto prej) prometnih nesrečah. V teh prometnih nesrečah sta 2 (1) pešca umrla, 8 (4) jih je bilo hudo telesno poškodovanih in 36 (27) lažje telesno poškodovanih.

Policisti  bodo  v  času izvajanja akcije še posebej pozorni na spoštovanje predpisov  voznikov motornih vozil do pešcev (izsiljevanje prednosti pešcem na  zaznamovanih  prehodih za pešce). Poleg tega bodo nadzirali upoštevanje prometnih  pravil  pešcev  (nošenje  odsevnih teles, pravilna stran hoje in varno  prečkanje  vozišč).  Pešce  bodo tudi opozarjali na varno udeležbo v cestnem prometu.

Ker  se  zavedamo,  da  lahko  za  svojo  varnost največ storijo udeleženci cestnega prometa sami, udeležencem cestnega prometa svetujemo naslednje:

Vozniki:
–    upoštevajte, da so na cestah tudi pešci, odstopite jim prednost;
–    hitrost prilagodite razmeram in dosledno upoštevajte omejitve;
–    na  območjih,  kjer  se običajno zadržujejo pešci, vozite še posebej
previdno (pred šolami, v naseljih);
–    izven  naselij  vozite po sredini voznega pasu, da zmanjšate možnost
trka s pešcem, ki hodi ob vozišču.

Pešci:
–    poskrbite,  da  boste  v  prometu  vidni;  nosite svetla oblačila in
predmete, ki izboljšajo vidnost pešca (odsevne trakove, kresničke);
–    upoštevajte prometne predpise; prečkajte cesto na označenih prehodih
za  pešce,  hodite  po pločnikih (če obstajajo) oziroma ob levem robu
ceste;
–    poskusite predvideti ravnanje drugih udeležencev v prometu.

Sorodni članki