Prenovljeni igrišči v Hrvatinih in Prisojah

Mestna občina Koper je obnovila dve športni igrišči, eno v Hrvatinih in drugo v Prisojah, s tem pa košarkarjem, odbojkarjem in rokometašem ter drugim športnikom omogočila boljše pogoje za vadbo. V Prisojah je poskrbela tudi za najmlajše in uredila priključeno otroško igrišče.

Občina je med bloki Ceste na Markovec 17 in 19 v Prisojah sanirala dotrajano košarkarsko igrišče. To je na novo asfaltirano, z zarisanimi črtami ter novimi koši, lovilno mrežo in zaščitno ograjo, na novo pa ima urejeno tudi odvodnjavanje.

Tudi otroško igrišče, ki je locirano tik ob košarkarskem, je klicalo po osvežitvi. Občina ga je opremila z novo podlago, ga razširila in ogradila. Otroci se zdaj lahko igrajo na novi dvojni gugalnici, ki je zamenjala staro, na voljo pa sta jima tudi dve novi igrali na vzmet.

Obe igrišči bosta odslej lahko v uporabi tudi ob večerih. MOK je namreč košarkarsko igrišče opremila z dvema reflektorjema, otroško pa z ustrezno svetilko.

Nedavno je Mestna občina Koper v uporabo predala tudi prenovljeno igrišče ob Osnovni šoli dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini, kjer je izvajalec del uredil igrišče za rokomet, odbojko in košarko. V sklopu investicije je igrišče dobilo novo opremo, v celoti so bile zamenjane mrežna igriščna ograja in lovilne mreže, prenovljene pa so bile tudi betonske tribune.

Na šoli bo odslej lažje izvajati tudi druge prireditve na prostem, saj je občina ob oljčniku pod igriščem poskrbela za večnamenski podest s pomičnim odrom. Do igrišča je uredila tudi novo betonsko stopnišče z ograjo.

Za naložbi v Prisojah je občina skupaj odštela 130.000 evrov, v Hrvatinih pa skoraj 179.000 evrov. V oba zneska je že vključen DDV.

Sorodni članki