Predstavitev projekta obnove južnega dela ribiškega pristanišča v Izoli

Po uspešno zaključeni obnovi in skorajšnjem uradnem odprtju severnega dela ribiškega pristanišča v Izoli so že v polnem teku aktivnosti za izvedbo druge faze projekta Obnova ribiškega pristanišča – II. faza, ki zajema obnovo južnega dela pristanišča, v smeri Sončnega nabrežja. Z željo podati čim več informacij v povezavi s predvidenim potekom gradbenih del, je Občina Izola včeraj popoldan izvedla prvo predstavitev dotičnega projekta občanom in gostinskim ponudnikom, ki živijo oz. delujejo na območju, kjer bo v kratkem vzpostavljeno gradbišče.

Vrednost investicije za obnovo južnega dela ribiškega pristanišča znaša nekaj več kot 3,8 milijona evrov, od katerih bo 2,2 milijona financiranih iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Preostali del bo Občina Izola prispevala iz lastnih sredstev.

Obnova južnega dela ribiškega pristanišča vključuje sanacijo in zvišanje obalnega zidu južnega dela mandrača, vključno z malim oziroma južnim pomolom, in razširitev obale Sončnega nabrežja od gostilne Sidro do južnega pomola ter ustrezno ureditev tlakov in kanalizacije zaradi zvišanja obale. Prenovljena bodo privezna mesta za plovila, javna in varnostna razsvetljava, urejene bodo tudi zelene površine med cono za pešce in cesto. Prav tako bodo postavljene nove omarice za oskrbo plovil z elektriko in vodo, na zbirnem centru bo prenovljen ribiški šotor z okolico, nabavljena bo tudi dodatna oprema, ki bo ribičem omogočala lažje in varnejše delo.

Podobno kot na severnem delu mandrača je tudi na južnem delu obalni zid zelo dotrajan, na posameznih odsekih močno izpodjeden, zaradi česar je vse bolj vprašljiva njegova varnost. Obnova ribiškega pristanišča je primarno namenjena ureditvi ribiške infrastrukture v smislu zagotovitve boljših delovnih pogojev za ribiče, obenem pa bo z zvišanjem obalnega zidu  poskrbljeno tudi za izboljšanje protipoplavne varnosti mesta. Poleg tega bo v sklopu projekta urejen še odsek Sončnega nabrežja, ki ni bil vključen v obnovo tamkajšnje promenade, izvedene pred dobrim desetletjem, in je danes ožji v primerjavi s preostalim delom. S tem bo celotna promenada lično zaključena in varneje povezana z območjem mandrača.

V času izvajanja gradbenih del bo na odseku Sončnega nabrežja začasno oviran promet. Z namenom tam stanujoče občane, gostinske ponudnike in druge zainteresirane predhodno čim bolje seznaniti s predvidenim potekom gradbenih del in začasno prometno ureditvijo, je bila včeraj izvedena predstavitev projekta obnove. Dogodek je bil prvi v nizu srečanj, ki jih bosta Občina Izola in Komunala Izola v vlogi pooblaščenega podjetja za vodenje projekta, izvedla v času trajanja obnove.

Pričetek gradbenih del je predviden v začetku novembra, zaključek del pa do pričetka poletne sezone.

Ureditev ribiškega pristanišča je namenjena zagotoviti sodobnega in varnega pristanišča za potrebe ribičev ter druge uporabnike in obiskovalce, v skladu z vsemi tehničnimi ter zakonskimi zahtevami.

Občina Izola

Sorodni članki