Petarde v šoli

POSTOJNA – Policisti so 23. in 24.12.2015 prejeli obvestila zaposlenih v osnovnih šolah v Postojni, da njihovi učenci uporabljajo in posedujejo različne pirotehnične izdelke.

Po opravljenih poizvedbah in zbranih obvestilih so otrokom zasegli več kot 1000 kosov različnih vrst prepovedanih pirotehničnih izdelkov. Policisti so pri tem ugotovili, da gre za izredno nevarne pirotehnične izdelke, kupljene na črnem trgu, ki so zelo slabe kakovosti, zaradi česar lahko prihaja do predčasnih eksplozij. Posledično lahko pride do hudih telesnih poškodb udov kot so opekline, raztrganine itd.

O ugotovitvah in o ukrepih policistov so bili obveščeni starši teh otrok. Policisti bodo zoper dva mladoletnika podali obdolžilni predlog na sodišče za prekrške in poročila na Center za socialno delo.

Policisti pozivajo starše, da se pogovorijo z otroci o nevarnostih pri uporabi pirotehničnih izdelkov. Svetujemo, da jim te izdelke tudi vzamejo. Tovrstno pirotehniko lahko prinesejo na policijsko postajo ali jo sami uničijo z dlje časa trajajočo potopitvijo v vodo.

Pred prihajajočimi praziki ponovno opozajamo na nevarnost uporabe protehničnih sredstev. Vsa opozorila lahko najdete na spletni strani policije: http://www.policija.si/index.php/preventiva-/javni-red-in-mir.

Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le od 26. decembra do 1. januarja, pa tudi takrat teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javna zbiranja. V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije 1, ki so namenjeni takšni uporabi. Izdelki so v ta namen tudi označeni.

Mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta starosti je dovoljeno uporabljati pirotehnične izdelke kategorij 1 in 2 le pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

Pirotehnični izdelki so nevarni, ker vsebujejo eksploziv!

Če najdete neeksplodirano ognjemetno telo, ga ne premikajte, ampak to   takoj sporočite izvajalcu ognjemeta ali na številko 112 ali 113! Ne poskušajte sami izdelovati pirotehničnih zmesi ali izdelkov. Za     izdelovanje je potrebno veliko znanja o lastnostih posameznih snovi in kemijskih reakcijah, zato je dovoljeno le proizvajalcem s strokovnim znanjem in ustreznimi laboratorijskimi in proizvodnimi prostori.   Eksperimentiranje po “receptih” in navodilih na internetu vodi v  nesrečo!

Sorodni članki