Opravljen prvi korak na poti k uskladitvi pogledov na OPN občine Izola

Po predstavitvi procesa usklajevanja OPN občine Izola z referendumskimi vsebinami na občinskem svetu septembra lani ter seznanitvi novega vodstva z njim, je občinska uprava oblikovala posvetovalno skupino, ki se je prvič sestala prejšnji teden.

Po zavrnitvi OPN na referendumu januarja 2022 je bil skladno z novo prostorsko zakonodajo začrtan proces uskladitve akta z referendumsko voljo. Ne glede na različne poglede na prostorski razvoj Izole namreč vsi zasledujemo isti cilj: uveljaviti ta zelo pomemben strateški in izvedbeni dokument. Občina je brez veljavnega OPN razvojno omejena, načrti so nejasni in številni upravni postopki zapleteni.

Izola je bila prva občina v Sloveniji, katere OPN ni stopil v veljavo zaradi zavrnitve na referendumu. Kako ravnati v takšnem primeru, zakonodaja natančno ne opredeljuje in v veliki meri odločitev o tem prepušča presoji lokalne skupnosti. Kot odgovor na to je občinska uprava oblikovala proces uskladitve OPN s pričakovanji javnosti. Pomemben del tega procesa je tudi sodelovanje dveh posvetovalnih skupin, sestavljenih iz predstavnikov različnih področij življenja v Izoli. Posebna posvetovalna skupina za področje kmetijstva bo začela delovati predvidoma v maju.

Konstruktivno uvodno srečanje prve posvetovalne skupine je potekalo predvčerajšnjim. Njegov namen je bil seznaniti navzoče s procesom, z vlogo skupine in potekom delavnic, ki bodo sledile. Na dogodku so se srečali predstavniki deležnikov z različnih področij, kot so denimo šport, kultura, civilna iniciativa, znanost in inovacije, turizem, gospodarstvo idr., ki so v prostem času pripravljeni nuditi pomoč v obliki razprave o prostorskem razvoju svojega mesta. Ključni prispevek skupine bo neposredna vključenost različnih pogledov Izolanov o tem, kako na najbolj konstruktiven način zaključiti proces priprave OPN.

Vsebinsko delo posvetovalnih skupin se bo nadaljevalo v naslednjih mesecih. Strokovne službe se nadejajo, da bi lahko z izhodišči za uskladitev OPN pred občinski svet stopile še pred letošnjim poletjem. Končni sprejem usklajenega OPN je predviden pred zakonsko zastavljenim rokom, ki je konec leta 2024.

Sorodni članki