Novi prostori za oskrbovalce javne službe Pomoč na domu

Izolski župan Danilo Markočič je slovesno predal v uporabo obnovljene prostore na Bazoviški ulici 6 za oskrbovalce javne službe Pomoč na domu (PND), ki jo za Občino Izola že skoraj četrt stoletja pogodbeno izvaja izolska enota CSD Južna Primorska. Občina letos namenja za program te socialnovarstvene storitve skupno 346.176 evrov.

Štirinajst redno zaposlenih socialnih oskrbovalk in oskrbovalec v sklopu Pomoči na domu obiskujejo povprečno več kot 90 občanov Izole mesečno. Njihove storitve so nepogrešljive za pomoči potrebne, predvsem starejše občane, in za določen čas nadomeščajo institucionalno varstvo.

Delo ni vedno enostavno, opravljajo ga vse dni v tednu, od jutra do večera. Velika mera strpnosti in razumevanja se jim povrne s hvaležnostjo in toplino ljudi. »Pomembnost storitev socialnih oskrbovalcev se je izkazala kot posebej nepogrešljiva v času epidemije. Takrat se je protokol dela poostril, zato je občina prisluhnila njihovim potrebam in jim zagotovila nove prostore, kjer se bo v primeru nalezljivih okužb lahko vzpostavilo tudi rdečo in sivo cono,« je povedal župan Danilo Markočič in dodal, da je ponosen na vse, ki opravljajo to plemenito delo.

Program pomoči na domu vključuje tri vsebinske sklope – gospodinjsko pomoč, pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Na ta način oskrbovalci zagotovijo svojim varovancem potrebna živila in dnevno topel obrok ter poskrbijo za čist in urejen dom. Prav tako nudijo občanom pomoč pri osebni higieni in osnovnih dnevnih opravilih, kamor sodijo tudi pomoč pri oblačenju ali slačenju, hranjenju, vzdrževanje ter nega ortopedskih pripomočkov. Nenazadnje pa so oskrbovalci PND ključni za vzpostavljanje socialne mreže varovancev, spremljajo jih pri opravljanju nujnih obveznosti, informirajo ustanove o njihovem zdravstvenem stanju in potrebah ter sodelujejo pri pripravi upravičencev na institucionalno varstvo.

Občina Izola je oskrbovalcem na domu spomladi zagotovila šest avtomobilov, s katerimi lažje in varneje opravljajo svoje delo. Z obnovo prostorov, ki je stala dobrih 32.000 evrov, bodo za oskrbovalce zagotovljeni tudi dobri tehnični in higienski pogoji, ki jih nujno potrebujejo za svoje delovanje. Na Bazoviški ulici 6 sta poleg kuhinje in kopalnice še pisarna koordinatorice PND in sejna soba, v kateri bodo zaposleni izvajali tudi delovne sestanke in hkrati imeli možnost organiziranega izobraževanja, s čimer bodo še povzdignili kakovost svojih storitev. »Občini in pristojnemu uradu za družbene dejavnosti se zahvaljujem za podporo, zaupanje, kontinuirano nadgrajevanje ter krepitev storitve pomoči na domu. Z današnjo pridobitvijo bomo lahko še bolje organizirani, obenem pa bomo tudi vnaprej ščitili pravice in koristi starejših občanov v Izoli,« je izpostavila direktorica CSD Južne Primorske, Tjaša Rodman.

Današnji dogodek je občina izvedla v sodelovanju s CKŠP, ki upravlja z dotičnimi prostori, ter učenci OŠ Vojke Šmuc.

Sorodni članki