Kmalu sanacija promenade v središču Portoroža

Občina Piran je 17. 11. 2022, po uspešno izvedenem javnem razpisu podpisala pogodbo za obnovo sprehajalnih površin v središču Portoroža. Glavni cilj projekta predstavlja sanacija in ureditev degradiranega obalnega območja ob glavnem pomolu v Portorožu v izmeri 1495 kvadratnih metrov, ki vključujejo del priljubljene obalne pešpoti Piran-Lucija. Z obnovo se bo uredil celosten izgled promenade, večja bo varnost za uporabnike. Občina Piran bo na ta način izboljšala komunalno opremljenost, prispevala k uresničevanju zelene mobilnosti in dvignila bivalno kakovost okolja v Portorožu. Vse to bo prispevalo k večji privlačnosti mestnega okolja za vse prebivalce in njegove obiskovalce.

Načrt obnove je projektiralo podjetje PIA studio d. o. o., na razpisu izbrani izvajalec del je podjetje Grafist d.o.o. iz Kopra, ki bo začelo v prihodnjih dneh z deli. Potekala bodo do konca meseca marca 2023. Pri obnovi se bo odstranil obstoječ tlak iz armiranega betona, uredila se bo obalna linija iz kamnitih blokov in stopnice v morje, izvedla se bo nova armirano betonska plošča in tlakovanje s kamnom kanfanar z namenom enotnega izgleda novega dela promenade z že obnovljenimi deli. Poleg sanacije podlage se bo namestila nova javna razsvetljava, pitnik, pršilec vodne meglice ter nove klopi in koši za odpadke. Obstoječa drevesa se bodo ohranila, hkrati se bodo posadila nova drevesa in grmovnice. Vrednost celotne investicije je 727.571,68 € z DDV.

Sorodni članki