Na Krogu ni mogoče zgraditi igrišča za golf

Potem ko so predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije decembra lani Občini Piran predlagali, da igrišče za golf uredi na območju Kroga, je Občina Piran predlagano lokacijo posredovala v presojo strokovnjakom iz podjetja Bon Golf inženiring d.o.o. V študiji primernosti površin za izgradnjo igrišča za golf, ki jo v celoti objavljamo spodaj, ugotavljajo, da na predlaganem območju ni mogoče zgraditi igrišča za golf, ki bi ustrezalo zahtevam igrišča, namenjenega turizmu. »Na sicer zelo obsežnem prostoru 110 hektarov je kar 79 hektarjev površin, ki so prestrma za umestitev lukenj igrišča za golf. Na območje ni mogoče umestiti igrišča z 18 luknjami niti igrišča z devetimi luknjami,« so ugotovili strokovnjaki iz podjetja Bon Golf.

Med drugim so ocenili tudi, da na območju planote ob zaselku Krog ni mogoče pričakovati ustrezne količine vode za namakanje igrišča za golf, saj površinska voda po pobočju hitro odteče. Akumulacijo zadostnih količin vode bi bilo mogoče zagotoviti le na spodnjem, ravninskem območju, za prečrpavanje vode na planoto pa zagraditi zmogljivo črpalno postajo.

Občina Piran si sicer že več kot desetletje prizadeva za izgradnjo igrišča za golf na svojem območju, saj gre za sestavni del turistične infrastrukture, ki dopolnjuje ponudbo destinacije, privablja nove goste in podaljšuje turistično sezono. Na podlagi številnih strokovnih raziskav, izdelanih analiz in študij, je Občina Piran kot edino primerno lokacijo za ureditev igrišča za golf z 18 igralnimi polji opredelila na 66 hektarjev velikem, pretežno neobdelanem območju južno pod naseljem Sečovlje-Košta.

Sorodni članki