Kriminalistična preiskava s področja korupcije

Kriminalisti Policijske uprave Koper so konec avgusta 2023 zaključili večmesečno kriminalistično preiskavo s področja korupcije. Predkazenski postopek se je začel konec leta 2022, ko je Policija prejela prijavo zaradi suma kaznivega dejanja, ki se je nanašalo na nedovoljeno sprejemanje in dajanje denarnih nagrad pri zbiranju ponudb in odločanju za izvedbo manjših del v eni izmed krajevnih skupnosti na območju Policijske uprave Koper, v letu 2022. Na podlagi ugotovitev v predkazenskem postopku smo zoper dve fizični osebi na Specializirano državno tožilstvo podali kazenski ovadbi zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Nedovoljenega dajanja daril (po 242. členu KZ-1), Nedovoljenega sprejemanja daril (po 241. členu KZ-1) in Ponareditve ali uničenja poslovnih listin (po 235. členu KZ-1).

Preiskovanje korupcijskih kaznivih dejanj je ena temeljnih prioritet policijskega dela. Stalni izziv za policijo je učinkovitost pri identifikaciji vseh pojavnih oblik korupcijske kriminalitete tako v javnem kot zasebnem sektorju ter njeno preiskovanje. V primeru korupcijskih kaznivih dejanj so kazensko odgovorni tako dajalci,  kot prejemniki podkupnin. Praviloma se korupcijska kazniva dejanja izvršujejo v zaprtih krogih oseb, ki  nimajo interesa po razkritju teh dejanj pred organi pregona, zato pozivamo vse, da v primeru razpolaganja s tovrstnimi informacijami, to prijavijo policiji. Prijavo lahko občani podajo osebno na policijskih enotah kot tudi na interventni številki 113, anonimnem telefonu policije 080 1200 ali na elektronsko anonimno e-prijavo korupcije.

Sorodni članki