Kdaj do urejene kolesarske poti?

Potem, ko je bila ustanovljena nova občina Ankaran in se je ta ločila od Mestne občine Koper, je bilo potrebno na novo razdeliti med drugim tudi naloge upravljanja in vzdrževanja infrastrukture. Ponekod je šlo to bolje in lažje, ponekod se tudi zatika. Ena takšnih zatikajočih se težav je tudi kolesarska steza ob cesti, po kateri se pride iz Ankarana mimo Luke Koper v Koper.  Na nekaterih mestih je v tako slabem stanju, so nas opozorili nekateri uporabniki, da je že praktično neuporabna. Vzdrževalec je podjetje CPK, kjer pojasnjujejo, da sami ne morejo ukrepati, na občini Ankaran pa so nam povedali, da problem poznajo in ga skušajo kar najhitreje tudi reševati.


Tako so se med drugim nekateri krajani pritožili, da je kolesarska pot izredno neurejena. Na Železniški cesti mimo Luke Koper je na ankaranskem delu makadamska, a tudi povsem nevzdrževana in trava na njenem robu zelo redko kdaj pokošena, pravijo. Tam morajo voziti zelo počasi, še posebej tisti, ki imajo na kolesa pritrjene vozičke z malimi otroki. Tak voziček kaj lahko zaradi velikih lukenj tudi odskoči ali se celo prevrne. Za tisti del tako ceste kot tudi kolesarske poti mora skrbeti ankaranska občina, smo uspeli izvedeti, izvajalec pa je koprski CPK. Terenske ekipe slednjega pravijo, da urejujejo le vozišče in del, ki se z njega vidi, navodil za urejanje drugih delov trase pa nimajo in se zato tega tudi ne morejo lotiti.

Na občini Ankaran smo povprašali, kako je s tem delom kolesarske poti, ki je sicer pogosto uporabljana in tudi kar praktična povezava med krajema. Vodja kabineta župana Linda Rotter je pojasnila, da so s težavami na tem delu dobro seznanjeni, da pa reševanje zadeve ni enostavno. Predvsem je opozorila na dejstvo, da gre za območje, ki ga lastniško obvladujejo trije različni lastniki in morajo zato tudi v projektih upoštevati tri različne deležnike. Zato so urejanje tega dela razdelili na tri faze, pri tem pa bodo kolesarsko pot reševali istočasno z urejevanjem same ceste. Prva faza zajema Železniško cesto in pripadajočo kolesarsko pot, druga zajema kolesarsko pot na delu ob vojašnici in tretja tisto, ki teče ob magistralni cesti, torej cesti, ki je v državni lasti.

Pripraviti je potrebno tri projekte

Iz navedenega sledi, pojasnjujejo na občini Ankaran, da gre za tri različne projekte, ki jih je potrebno uskladiti s tremi različnimi sogovorniki, kar s seboj prinaša tudi najverjetneje dokaj različne časovnice. Še najbližje uresničitvi je po njihovem projekt obnove Železniške ceste, za katero je v priprave idejna zasnova. Nato pride na vrsto zbiranje in urejanje dokumentacije in nato izvedba. A je težava na tem delu most na tej cesti, ki je v upravljanju Luke Koper. Tako mora občina najprej svoj projekt uskladiti z upravo pristanišča, kar bo, seveda, vzelo še nekaj časa. V ta projekt je vključen tudi sistem urejanja kolesarskih poti ob cesti. Vse je sicer del Občinskega prostorskega načrta občine Ankarana v delu, v katerem pripravljajo celostno prometno strategijo, pravi Rotterjeva. Se pa na povezavi Ankaran-Koper pri urejanju kolesarskih stez prekrivata OPN in Državni Prostorski Načrt za Luko, še opozarja vodja kabineta ankaranskega župana, kar predstavlja dodatne birokratske zaplete na državni ravni.

Če bo teklo vse, kot predvidevajo in brez dodatnih zapletov, bi bila lahko cesta in ob njej seveda tudi kolesarska pot urejena do konca letošnjega leta. V občini Ankaran si tega želijo in dodajajo, da je sicer skrb za ureditev kolesarskih stez prisotna v vseh ravneh načrtovanja ureditve prometne strategije v Občini Ankaran. Za zaključek pa še pojasnilo iz podjetja CPK v Kopru. Tam  so nam sporočili, da omenjena kolesarska pot med Koprom in Ankaranom po določenem delu poteka po makadamskem nasipu in je fizično ločena od ceste. Za njeno ureditev je potrebno naročilo in finančna sredstva s strani Občine Ankaran. Ko je to zagotovljeno, se bodo tega dela tudi lotili.

Vlado Krivec

 

Sorodni članki