Izola gosti Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij 2018

V Izoli je na novinarski konferenci bil predstavljen program Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij ter osrednji dogodek Narišimo obalo. Sledilo je uradno odprtje dogodka, katerega slogan je Videti moje morje in izpostavlja osebni odnos ter s tem povezano odgovorno ravnanje vsakega posameznika do okolja. Odprtja so se udeležili številni govorci tako iz lokalnega kot tudi iz nacionalnega in evropskega okolja.

Uvodoma je Aleksej Skok, podžupan Občine Izola, izpostavil priložnosti, ki se ponujajo na območju nekdanje obalne ceste ter pomen povezovanja različnih ravni pri prostorskem načrtovanju. »S tem ko podpiramo procese združevanja Jadransko-jonskih držav, smo tudi uresničili nekatere strateške cilje Občine Izola, kot je na primer zaprtje nekdanje obalne ceste. S pomočjo evropskih sredstev v okviru dogovora za regije se bo v prihodnjem letu kolesarska steza tudi osvetlila, saj bo postavljena javna razsvetljava skoraj do meje z Občino Piran, vključno s prenovljeno razsvetljavo v tunelu Šalet,« je poudaril podžupan in dodal: »Gotovo k tem ciljem prispeva tudi ustanovitev pisarne Javnega zavoda za podjetništvo in razvojne projekte – JZP Izola s sedežem v Izoli.«

»Slovenija je na podlagi sklepov Evropskega sveta edina država EU, ki je s celim svojim ozemljem vključena v izvajanje treh od štirih obstoječih makroregionalnih strategij: Podonavske, Jadransko-jonske in Alpske,« je o pomembni vlogi Slovenije pri uresničevanju zastavljenih strategij, povedala Bojana Cipot z Ministrstva za zunanje zadeve.

Nina Seljak, direktorica Urada za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme, pa je izpostavila, da Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, kot vodilni partner projekta EUSAIR Facility Point, že drugo leto zapored uspešno koordinira osem držav pri izvajanju Jadransko-jonske strategije, v sklopu katere se odvija tudi današnji dogodek.

 Franc Bogovič, slovenski poslanec Evropskega parlamenta in član odbora za Regionalni razvoj, je na konferenci izrazil veselje, da je po treh letih ponovno v Izoli. Dodal je: »Ta dogodek dokazuje, da je bila izbrana lokacija za pisarno JZP Izola dobra odločitev, za katero sem se tudi sam zavzemal. Slovenija je namreč del treh od štirih makroregionalnih strategij in prav zato je poklicana, da vzpostavlja sinergije vseh interesov Alpskega, Podonavskega in Jadransko-jonskega območja,« ocenjuje Bogovič.

 

Mitja Bricelj z Ministrstva za okolje in prostor je poudaril priložnosti, ki jih Jadransko-jonska strategija ponuja, v smislu snovanja novih projektih idej in njihove uresničitve. »Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij je pomemben mednarodni dogodek, v okviru katerega bomo prikazali tudi konkretne dosežke Slovenije za zmanjšanje pritiskov na obalo in morje. Primer mednarodne dobre prakse je tudi zaprtje nekdanje obalne ceste,« dodaja Bricelj.

Borut Jerman iz Kulturnega in izobraževalnega društva PiNA je napovedal, da bo dogodek Narišimo obalo 21. septembra, od 9. do 12. ure in od 15. do 18. ure, na nekdanji obalni cesti. Združilo se bo 30 organizacij in skupno več kot 450 udeležencev, ki bodo na 2,24 km dolgo rolo papirja, razprostrto na tem območju, risali, pisali ali kako drugače snovali prihodnost obalne ceste. »Akcija Narišimo obalo je zelo lep primer povezovanja in sodelovanja različnih organizacij, lokalnih skupnosti in posameznikov,« ocenjuje Jerman in zaključuje z vabilom: »Pridite in delite tudi vaše ideje z nami«.

Sledilo je uradno odprtje dogodka Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij s kratkim kulturnim programom, ki ga je popestril nastop otroškega pevskega zbora učencev osnovne šole Livade.

Več podrobnosti o navedenih in ostalih dogodkih Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij najdete na spletni strani Evropske unije za Jadransko-jonsko regijo (EUSAIR) www.adriatic-ionian.eu.

Sorodni članki