Abonmaji za prebivalce starega mesnega jedra v PH Sonce

Mestna občina Koper želi prebivalcem starega mestnega jedra omogočiti ugodno parkiranje blizu njihovih domov. V Parkirni hiši P+R Sonce jim je namenila 79 parkirnih mest, na katerih bodo lahko parkirali s posebnim abonmajem za le 20 evrov na mesec.

Mestna občina Koper prebivalcem starega mestnega jedra, in sicer Vojkovega nabrežja od hišne številke 31A do 37 (samo lihe številke), Gramscijevega trga, Levje ulice, Gasilske ulice in Cankarjeve ulice od hišne številke 8 do 14 (samo parne številke), omogoča ugodno parkiranje v Parkirni hiši Sonce, kjer jim je namenila 79 parkirnih prostorov. Posebni abonmaji za prebivalce starega mestnega jedra stanejo le 20 evrov na mesec in uporabniku zagotavljajo vedno prosto parkirno mesto v PH Sonce.

Prebivalec mestnega jedra lahko pridobi posebni abonma za vozilo, za katero je že pridobljena dovolilnica, ki omogoča parkiranje v mestnem jedru (t. i. zelena dovolilnica), pod pogojem, da uporabnik pridobljeno dovolilnico zamenja za dovolilnico, ki dovoljuje dostop in vožnjo po mestnem jedru, ne dovoljuje pa parkiranja (t. i. rdeča dovolilnica).

Parkirni prostori so prebivalcem omenjenega predela mestnega središča na voljo pod enakimi pogoji, kot so bili pred časom prebivalcem mestnega jedra ponujeni parkirni prostori v Parkirni hiši Belveder.

Vloge za pridobitev potrdila o upravičenosti do pridobitve posebnega abonmaja za neomejeno parkiranje v PH Sonce bo Mestna občina Koper sprejemala do oddaje vseh 79 parkirnih prostorov. Vloge bodo obravnavane po vrstnem redu prejema.

Vlogo za pridobitev potrdila do upravičenosti posebnega abonmaja za neomejeno parkiranje v PH Sonce mora upravičenec oddati na posebnem obrazcu, ki ga dostavi osebno, po pošti ali elektronski pošti na Mestno občino Koper (obcina@koper.si). Obrazec je dostopen v slovenskem ali italijanskem jeziku na spletni strani koper.si, pod zavihkom Vloge, obrazci in predpisi.

Koper.si

Sorodni članki