V Izoli na Cankarjevem drevoredu kmalu nova prometna ureditev

Izola – Dela na Cankarjevem drevoredu bodo zaključena v sredini prihodnjega tedna. Glede na prostorske omejitve in prometno obremenitev omenjenega območja, predvsem pa s ciljem zagotavljanja varnosti pešcev in kolesarjev, bo na odseku ceste urejen obojestranski kolesarski pas. Taka ureditev kolesarskih površin za večanje prometne varnosti kolesarjev in umirjanje prometa je bila predvidena kot eden izmed ukrepov lani sprejete celostne prometne strategije.

Ukrep je novost v prometni ureditvi Izole. Način vožnje vozil po cestišču označenim tudi s kolesarskim pasom bo drugačen kot do sedaj, zato prosimo voznike motornih vozil, da pri vožnji mimo kolesarjev upoštevajo zakon o pravilih cestnega prometa, ki med drugim določa: »Voznik, ki pelje mimo udeleženca cestnega prometa, vozila, objekta ali ovire na vozišču, sme to storiti po levi ali desni strani, če ima dovolj prostora. Pri tem ne sme ovirati udeležencev cestnega prometa, ki vozijo oziroma prihajajo z nasprotne smeri.« Kolesarji spadajo med šibkejše udeležence v prometu, zato morajo biti vozniki motornih vozil posebej skrbni in pozorni nanje. Upoštevati morajo pravila prednosti, ustrezno in varno prilagoditi bočno varnostno razdaljo ob prehitevanju ter v naseljih zmanjšati hitrost.

Spremembe na cestišču, ki jih prinaša nova ureditev
Cestišče na Cankarjevem drevoredu bo do sredine prihodnjega tedna preplaščeno z asfaltno prevleko, 1,25 metra širok kolesarski pas na obeh straneh cestišča pa bo označen z novimi talnimi označbami. Namenjen bo prometu koles in mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h in označen z neprekinjeno rdečo črto in prekinjeno belo črto. Sredi cestišča pa ne bo več ločilne sredinske črte, saj bo širina vozišča za motorna vozila zožena na 4,5 metra. Motorna vozila pri vožnji uporabljajo vozišče izven označenih kolesarskih pasov, lahko pa uporabijo tudi površine namenjene kolesarjem, vendar morajo upoštevati, da imajo na kolesarskem pasu prednost kolesarji.

V samem mestnem jedru pa je pri pošti predvidena rešitev v smislu souporabe prometnega pasu kolesarjev in motornih vozil – na tem delu ne bo posebej označenega kolesarskega pasu, temveč si bodo cestišče delila motorna vozila in kolesarji kot doslej.

Sorodni članki