Prvi šolski dan

Po  brezskrbnem  poletju je pred nami ponovno začetek novega šolskega leta. Prav v teh dneh na Policiji namenjajo posebno pozornost varnosti najmlajših udeležencev v  prometu. Mnogi med njimi se bodo v šolske klopi podali prvič, zato velja posebej  opozoriti,  da  zlasti  ti  otroci  ne  poznajo vseh nevarnosti, s katerimi se lahko srečajo na šolski poti v vsakdanjem prometu. Pred  začetkom šole skupaj z drugimi institucijami, zadolženimi za prometno varnost,  vsako  leto  policisti pregledajo  šolske poti in prometno signalizacijo, v prvih  dneh  pa s svojo prisotnostjo v okolici šol poskrbijo za varnost šolarjev.

Policisti  se  udeležijo  tudi roditeljskih sestankov s starši prvošolčkov, kjer  jih  poskušajo  opozoriti  na  nevarnosti, ki prežijo na najmlajše na cesti. Staršem svetujejo kako zagotoviti otrokom čim večjo varnost na cesti in kakšne dolžnosti imajo kot starši z vidika varnosti v cestnem prometu.

Prve  dni  pouka  še  posebej  pozorno  izvajajo  poostrene nadzore prometa (kontrola  hitrosti in umirjanje prometa) ko otroci prihajajo v šolo ali se iz nje vračajo domov. Posebno pozornost policisti posvečajo tudi varni hoji otrok  in  pravilnemu  prečkanju  ceste,  opremljenosti  otrok  z  rumenimi ruticami  in  odsevnimi  telesi,  opremljenosti  in  brezhibnosti  koles in mopedov,  s katerimi se vozijo otroci in mladoletniki, in uporabi ustreznih zadrževalnih sistemov pri prevozu otrok. Nadzirajo  tudi  tehnično  urejenost  vozil  (avtobusov in drugih vozil), s katerimi se prevažajo otroci v šolo.

Policisti  Policijske  uprave Koper opozarjajo vse voznike oz. udeležence v cestnem prometu, naj bodo v prvih šolskih dneh še posebej pozorni v bližini vrtcev  in  šol ter krajev, kjer se otroci zadržujejo. Da bi se otroci že v svojih  najzgodnejših letih naučili varne udeležbe v prometu, svetujejo, da starši  skupaj  z  otrokom  prehodijo  šolsko pot še pred začetkom šolskega leta,  nato  pa  otroka vsak dan spremljajo na poti do šole in nazaj ter ob tem utrjujejo znanje o varnem vedenju v prometu. Otroci  so  v  prometu  nepredvidljivi  in  si  prometne  predpise  pogosto razlagajo  po svoje, prav tako tudi ne zmorejo pravilno oceniti hitrosti in oddaljenosti  bližajočega  se  vozila.  Zato  morajo biti deležni v cestnem prometu  posebne  pozornosti  preostalih  udeležencev,  starši pa se morajo zavedati, da se otroci v prometu zgledujejo po starejših.

Naloga  vseh  nas  je, da se tudi v prometu vedemo odgovorno in spoštljivo. Otrokom smo odrasli najboljši zgled, zato pozivamo vse udeležence v cestnem prometu  k  doslednemu  upoštevanju  cestnoprometnih  pravil  in  s  tem  k pravilnemu  učenju otrok, kako je treba ravnati v prometu. Prometna kultura je  del  splošne  kulture,  ki  jo oblikujemo v dolgotrajnem procesu, ki se prične  že  v  mladosti. Zato bodimo zgled najmlajšim in tako prispevajmo k večji varnosti nas in naših otrok.

Nekaj preventivnih nasvetov:

Otroci spadajo med najbolj ranljive udeležence v prometu. Ker so manjši, so v  prometu  slabše  vidni, njihova ravnanja so nepredvidljiva, sami pa prav tako  težko  predvidijo  nevarne  situacije.  Vozila  kasneje opazijo in ne zmorejo  dobro  presoditi njihove oddaljenosti ter hitrosti, težje določijo tudi smer, iz katere prihaja zvok vozila.

Staršem  svetujemo,  da  z  otroci  obnovite prometna pravila. Podučite jih tudi,  da  ceste  niso več tako prazne, kot so bile v zadnjem času (poleti, med dopusti), zato naj bodo spet bolj previdni.

Starši  in skrbniki, poskrbite, da bodo otroci dobro vidni. Otroci prvih in drugih  razredov  osnovne  šole  morajo nositi rumene rutice. Da bi bili še bolj  vidni  in  tako  bolj varni, je priporočljiva tudi uporaba svetlejših oblačil in odsevnikov, ki so obvezni ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti.

Za  otroke je tudi obvezna uporaba kolesarske zaščitne čelade, ki jo morajo uporabljati tudi pri rabi e-skirojev.

Pri  prevozu otrok pa ne pozabite na pravilno in dosledno pripenjanje otrok v ustrezne zadrževalne sisteme (otroške varnostne sedeže, bodisi v motornih vozilih bodisi na kolesu).

Poleg  spoštovanja vseh cestnoprometnih predpisov staršem svetujemo, da med vožnjo  ne uporabljate mobilnega telefona ali slušalk za poslušanje glasbe, da  vozite previdno, strpno in spoštljivo do ostalih prometnih udeležencev. Z  lastnim  odgovornim  ravnanjem  in  spoštovanjem  cestnoprometnih pravil bodite  otrokom  za  vzgled.  Otroci namreč ves čas spremljajo, kaj in kako počnete, ter od malih nog posnemajo vsa vaša ravnanja.

Najpomembnejša pravila, ki jih morajo otroci poznati za varno pot v šolo in domov:

– Cesto  lahko prečkajo samo na prehodu za pešce in pri zeleni luči na semaforju za pešce v primeru semaforiziranih prehodov.
– Na  svoji  poti  naj  uporabljajo  šolske  poti  z  označenimi  ali semaforiziranimi prehodi za pešce, nadhodi oziroma podhodi.
– Pred  prečkanjem  ceste  se  morajo prepričati, ali imajo prosto pot (pogled na levo, desno in še enkrat levo).
– Pravilno morajo hoditi po pločniku ali ob pravilni strani roba ceste, kjer ni pločnika. Ne smejo nenadoma stopiti na cesto.
– Pri hoji naj bodo opremljeni s kresničko, odsevnim trakom ali drugim odsevnim telesom oz. nalepko.
– Za vožnjo s kolesom naj uporabljajo kolesarsko stezo. Kolo naj vozijo počasi  in previdno, s kolesarskim izpitom in na pravilno opremljenem kolesu.
– Uporabljati  morajo  zaščitno  kolesarsko čelado. To pa velja za vse voznike in potnike na kolesu, do dopolnjenega 18. leta starosti, tudi za voznike e-skirojev.

Sorodni članki