Z novembrom dodatni avtobusni prevozi na relaciji Izola – Bolnišnica Izola – Izola

Izola – Z novembrom bo v Izoli uvedenih šest novih avtobusnih voženj, ki bodo od ponedeljka do petka povezovale center Izole z bolnišnico, vse do 20. ure. Dodatni odhodi iz Bolnišnice Izola proti Izoli so ob 15.40, 16.05, 17.07, 17.22, 18.15, 19.15 in 20.15 uri, dodatni odhodi iz Izole proti Bolnišnici Izola pa ob 15.30, 15.55, 17.00, 17.15, 18.05, 19.05 in 20.05. Znova pa avtobusi ustavljajo na avtobusnem postajališču ob izolski stari reševalni postaji.

V času izdelave Celostne prometne strategije smo prejeli več pobud za izboljšavo javnega avtobusnega prevoza na relaciji Izola – Bolnišnica Izola – Izola, predvsem v popoldanskem času. Pri pripravi strategije smo pobude uporabnikov javnega potniškega prometa, to sta Srednja šola Izola in Fakulteta za vede o zdravju uvrstili v akcijski načrt in enega izmed ukrepov letos tudi uresničili.

Do sedaj javnega prevoza med bolnišnico in mestom po 16. uri sploh ni bilo. S spremembo voznega reda se bo izboljšala dostopnost do srednje šole, še posebej pa obiskovanje popoldanskih izvenšolskih aktivnosti, ki jih je bilo do sedaj zelo težavno organizirati, saj dijaki še nimajo vozniškega izpita. Z vzpostavitvijo dodatnih avtobusnih prevozov se bodo tudi študentje, ki obiskujejo Fakulteto za vede o zdravju lažje odločali za bivanje v Izoli. Z javnim prevozom jim bo omogočeno obiskovanje predavanj tudi v popoldanskem in večernem času.

Povečanje pogostosti voženj predstavlja izboljšanje mobilnosti tudi za druge skupine uporabnikov in lažjo dostopnost do zdravstvenih storitev v popoldanskem času. S tem se zmanjšuje tudi povpraševanje po parkirnih mestih v bližini bolnišnice. Na ta način občina daje prednost trajnostnim oblikam mobilnosti kot je javni prevoz, pred uporabo avtomobilov.

Sorodni članki