V Piranu do prometne strategije v sodelovanju z

»Vsako mnenje šteje in vsak predlog je dragocen,« je župan Občine Piran Peter Bossman na današnji novinarski konferenci občanke in občane pozval k sodelovanju pri oblikovanju Celostne prometne strategije Občine Piran. V prihodnjih 30 dneh bosta občina in izdelovalec celostne prometne strategije, podjetje Lineal, d. o. o., na elektronskem naslovu predlagam@piran.si zbirala vse zamisli, povezane z mobilnostjo v Piranu, občanke in občani pa bodo svoja stališča lahko posredovali tudi po običajni pošti in na dveh javnih obravnavah, in sicer 4. oktobra 2016 ob 18. uri v Apollonijevi palači v Piranu in 12. oktobra 2016 ob 18. uri na sedežu KS Lucija v Luciji. »Občina Piran bo sodelovanje občank in občanov aktivno spodbujala in celo nagradila,« je poudaril Bossman in za tem izžrebal prvega srečnega dobitnika električnega kolesa izmed tistih občank in občanov, ki so sodelovali v poletni anketi o njihovih prometnih navadah in željah, povezanih z mobilnostjo. Še eno električno kolo pa čaka na nagrajenca, ki ga bo občina izžrebala izmed občank in občanov Pirana, ki bodo svojemu predlogu priložili osebne podatke. »Ker Pirančanke in Pirančani menijo, da je promet ključen dejavnik, ki vpliva na kakovost njihovih življenj, v postopku sprejema celostne prometne strategije ne bodo odločali le o svoji mobilnosti oziroma o tem, kako želijo živeti v Piranu, temveč v kakšnem Piranu želijo živeti. Zagotovo je v Piranu prometna strategija več kot le urejanje prometa,« je ocenil Bossman in poudaril, da se Občina Piran do nobenega predloga ne bo vnaprej opredeljevala in ne bo vsiljevala nobene rešitve.

celostna-prometna-strategija-v-obcini-piran

»Občina Piran si želi, da se občanke in občani pri podajanju predlogov ne bi sami omejevali z izvedljivostjo njihove vizije in da bi bili čim bolj domiselni,« je pozval Bossman in izrazil željo, da bi celostno prometno strategijo sprejeli s splošnim konsenzom. »Če bodo občanke in občani podprli več enakovrednih rešitev, ki bodo ekonomsko, tehnično in okoljsko sprejemljive ter izvedljive z vidika varovanja naše dediščine, občina ne izključuje posvetovalnega referenduma,« je še napovedal.

Občina zaradi sprejemanja celostne prometne strategije ne bo odlagala reševanja akutnih prometnih zapletov v Piranu, je pojasnil Bossman in dodal, da se občina zaveda, da bo morala na področju prometa primerno urediti prehodno obdobje, torej obdobje od sprejema strateških ciljev do njihove izpolnitve. »Pri tem si bo za izhodišče vzela načelo ‘Kdor parkirno mesto potrebuje bolj, mora do njega priti lažje’«, je pojasnil in zagotovil, da celostne prometne strategije občina ne bo sprejela, dokler ne bo natančno določena tudi prometna ureditev v prehodnem obdobju.

»Javne razprave o prometni ureditvi Občine Piran pa ne bomo zaključili z določitvijo strateških ciljev. Občina bo povsem odprto sodelovanje z občankami in občani prenesla tudi v naslednjo fazo, ko bomo razpravljali o vsebini in zaporedju ukrepov, s katerimi bomo uredili prehodno obdobje,« je sklenil Bossman. Predstavnik podjetja Lineal, mag. Matej Dobovšek je javnosti predstavil podatke o prometnih navadah občank in občanov Pirana in ocenil, da – kljub zaznani veliki navezanosti na avtomobile – pomemben delež občanov že uporablja tudi alternativne oblike mobilnosti. Izrazil je optimizem, da bo mogoče v sodelovanju z občankami in občani Pirana zastaviti takšen razvoj učinkovite urbane mobilnosti, ki bo zagotovil povečanje prometne varnosti in zmanjšanje prometnih zastojev, večjo učinkovitost obstoječih zmogljivosti ter boljšo povezanost urbanih območij z njihovim zaledjem. Poudaril je tudi, da so se že sprejeti ukrepi za trajnostno mobilnost, kot so sistem izposoje koles Piranko in uvedba električnih vozil Maestro ter Dostavko v Piranu, že izkazali za učinkovite in da bi okrepitev teh ukrepov bistveno izboljšala kakovost življenja v Občini Piran.

Sorodni članki