V Občini Piran številni projekti s pomočjo evropskih, državnih in drugih sredstev

Občina Piran je v letu 2021 in prvih mesecih letošnjega leta zagnala številne projekte v okviru sprejetega občinskega proračuna, ki se izvajajo ob pomoči na različnih razpisih pridobljenih evropskih, državnih in drugih sredstev. Nabor projektov sega na različna področja, naj gre za mobilnost, infrastrukturo, zdravstveno oskrbo, prosti čas ali denimo kulturo.

Zdravstveni dom v Sečovljah in Piranu

Občina Piran se je februarja letos uspešno prijavila na Javni razpis Ministrstva za zdravje z imenom »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023« z namenom investicije v rekonstrukcijo zdravstvenega doma v Sečovljah in postavitve osebnega dvigala v zdravstvenem domu v Piranu. Skupna vrednost celotne investicije v zdravstveni dom v Sečovljah dosega z DDV 374.575,39 eur, znesek sofinanciranja s strani Ministrstva za zdravje je ovrednoten na 236.592 eur. Namen investicije je rekonstrukcija prostorov z vključeno opremo za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni, z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvenega varstva. V prenovljenem objektu je načrtovana ohranitev obstoječe zobozdravstvene dejavnosti ter ureditev ambulant za družinsko medicino z referenčno ambulanto. V stavbi bodo na novo urejene sanitarije za paciente in zaposlene, čakalnica, manjši skupni prostor za malico za zaposlene, garderobe in tehnični prostori za toplotno črpalko, IT opremo in prostorom za čiščenje.

Skupna vrednost celotne investicije v zdravstveni dom v Piranu je ocenjena z vključenim DDV na 177.415,61 eur. Znesek sofinanciranja s strani Ministrstva za zdravje je 35.481,60 eur. Namen investicije predstavlja rekonstrukcija zgradbe v zdravstvenem domu s postavitvijo osebnega dvigala za lažjo dostopnost do vseh storitev primarne zdravstvene oskrbe za vse bolnike in obiskovalce. Dvigalo bo po dolgih letih prizadevanj za njegovo postavitev olajšalo dostop do zdravstvenih storitev še osebam z gibalnimi omejitvami in ranljivim skupinam. Dvigalo bo omogočalo uporabo v primerih urgence, saj bo dovolj veliko za uporabo nosil reševalnih vozil.

Postavitev dvigala ne bo spreminjala videza objekta, saj bo nameščeno v notranjosti stavbe, ob glavnem stopnišču. Na takšen način bo dvigalo omogočalo dobro povezljivost pritličja z vsemi tremi nadstropji zdravstvenega doma. Za postavitev dvigala se bo izvedlo preboje za dvigalni jašek v vseh etažnih konstrukcijah ter kovinsko kletko dvigala. V to bo umeščeno električno dvigalo, ki ne potrebuje dodatne strojnice.

Delna obnova Gledališča Tartini v Piranu

Občina Piran je začela z delno obnovo gledališča v Piranu, kjer so dela na objektu ovrednotena v višini 166.376,99 eur z DDV. Vrednost sofinanciranja s strani Ministrstva za kulturo je 79.040,00 eur. Pri delni obnovi gre za Javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti. Cilj investicije je obnova in ohranjanje izredno pomembne kulturne dediščine mesta Piran. Obnova obsega prenovo fasade objekta, oken in vrat ter površine na zunanji terasi.

IstraConnect – krepitev čezmejnega sodelovanja z razvojem trajnostnega koncepta multimodalne mobilnosti potnikov

Občina Piran je kot vodilni partner uspela skupaj z občinami Buje, Izola in Umag s prijavo na čezmejnem projektu »IstraConnect – Krepitev čezmejnega sodelovanja z razvojem trajnostnega koncepta multimodalne mobilnosti potnikov«. Razpis je bil objavljen lani oktobra v okviru Interreg Slovenija – Hrvaška – Usmerjen 4. rok za področje čezmejnih javnih prevozov in storitev trajnostne mobilnosti. Cilj projekta predstavlja krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki skozi razvoj modela multimodalnega javnega potniškega prevoza za prebivalce obmejnega območja, ki bo preizkušen z uvedbo pilotne avtobusne linije za prevoz dnevnih migrantov (šolarjev, dijakov/študentov, zaposlenih, uporabnikov zdravstvenih storitev) na relaciji Umag-Buje-Plovanija-Sečovlje-Lucija-Izola ter nabavo e-koles. S tem se bo olajšala mobilnost prebivalcem območja, predvsem pa ga naredila uporabniku in okolju bolj prijaznega. Vrednost projekta je 467.154,00 eur, od tega predstavlja sofinancirani del iz sredstev ESSR 397.080,90 eur. Projekt se bo začel predvidoma 1. 6. 2022 in bo, trajal 13 mesecev.

Nakup dveh električnih avtobusov za prevoz potnikov

Občina Piran se je prijavila in bila izbrana na javnem razpisu Eko sklada za nepovratna sredstva v višini 80 % nabavne vrednosti vozil za nakup dveh električnih avtobusov. Eko sklad bo sofinanciral sredstva za nakup avtobusov v višini 347.200 eur. Električna avtobusa bosta prevažala potnike v Strunjanu ter med Fornačami in Piranom.

LIFE CARE4CLIMATE za bolj zeleno prihodnost

Občina Piran je v okviru projekta LIFE CARE4CLIMATE in prizadevanj za bolj zeleno prihodnost dopolnila sredi aprila floto električnih vozil z dvema električnima dostavnima kolesoma za potrebe mesta Piran. Električni dostavni kolesi sta brezplačno na voljo vsem krajankam in krajanom, piranskim dostavljavcem, gostincem, hotelirjem, sobodajalcem, trgovcem in obrtnikom.

Protipoplavna zaščita mesta Piran

Občina Piran je podpisala sporazum z direkcijo za vode RS (DRSV) v višini 14 milijonov evrov za izgradnjo protipoplavne zaščite mesta Piran. V prvi fazi je občina pričela s pripravo strokovnih podlag za pripravo projekta. Sredstva za strokovne podlage je občina zagotovila v proračunu za leto 2022 in znašajo okoli 250.000 evrov. Gre za namenska sredstva, ki jih lahko občina uporabi le za tovrstne projekte oz. za projekt protipoplavne ureditve Pirana. V prvi fazi je bil s tehnologijo drona in sodobnih (slovenskih) softverskih rešitev že izdelan fotogrametrični zajem piranske obale. Rezultat snemanja je oblak točk v visoki natančnosti, ki predstavlja najsodobnejšo podlago za nadaljnjo načrtovanje zahtevnega projekta.

Sanacija posedkov na občinskih cestah Seča – Parecag – Korte in Vinjole v okviru reklamacije

Občina Piran je začela aprila z gradbenimi deli za sanacijo posedkov, ki so nastali po izgradnji fekalne kanalizacije na občinski cesti LC št. 140 021 Seča – Parecag – Korte, na občinski cesti JP št. 812 341 v spodnjih Vinjolah in na občinski cesti LC št. 312 091 in JP št. 812 321 v Vinjolah. Dela se izvajajo v sklopu reklamacije oziroma tako imenovane bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku. Ob posegu bo Občina Piran na občinski cesti Parecag – Korte dodatno preplastila v celotni širni še okoli 750 dolžinskih metrov ceste. RVK pa bo na omenjenem odseku obnovil vodovodno omrežje.

Obnova vodovodnega omrežja s strani RVK

Na začetku leta 2022 je RVK zaključil na območju naše občine obnovo vodovodnega omrežja na Poti pomorščakov (spodnji del), Solinske poti v Portorožu (občinska cesta JP št. 812 931) in pešpoti, ki povezuje Solinsko pot z ulico Med vrtovi. Na vseh trasah, na katerih je RVK obnovil vodovodno omrežje, je občina preplastila občinske ceste in poti v celotni, ne pa zgolj delni širini in dolžini. Enako velja na delu občinske ceste JP št. 814 611 v Parecagu, ko je kabelsko kanalizacijo obnovila Elektro Primorska d. d. in je v cesto vgradil Telekom novo kabelsko kanalizacijo za optiko.

Natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za vrtec Lucija

Občina Piran je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) razpisala Javni, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za vrtec Lucija (vrtec morje Lucija in vrtec la Coccinella Piran). Predmet projektnega natečaja je gradnja vrtca Lucija, vrtec morje Lucija in vrtec la Coccinella Piran s podzemno garažo in zunanjo ureditvijo. V okviru natečajne rešitve bomo prišli do celovite ureditve večjega območja šol in športnih objektov.

Ureditev sodobnega košarkarskega igrišča v Strunjanu

Občina Piran ureja v sodelovanju s Centrom za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan CUEV območje zunanjih športnih površin v Strunjanu. S pomočjo donacije v višini 55.000 eur se bo posodobilo in na novo preplastilo zunanje košarkarsko igrišče in ga opremilo z novimi sodobnimi koši ter novo ograjo. Pod košarkarskim igriščem se že izvaja sanacija podpornega zidu v dolžini okoli 60 metrov, ki bo obložen z istrskim sivim peščenjakom. Občina bo za ureditev zidu skupaj z razsvetljavo igrišča namenila okoli 100.000 eurov. Sodobno košarkarsko igrišče bo razveselilo gojence centra za usposabljanje ter udeležence košarkarske šole »Peter Vilfan«, ki letos organizira že 29. poletni košarkarski tabor v Strunjanu.

Kolo park in plezalna stena v Parku Sonce

Občina Piran je za izgradnjo priljubljenega kolesarskega poligona v lucijskem parku pridobila 20.000 evrov sofinanciranja iz razpisa, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za investicije v javno športno infrastrukturo. Enako vsoto je pridobila Občina Piran za sofinanciranje plezalne stene, ki bo v kratkem ugledala luč sveta v Parku Sonce v Luciji.

Sorodni članki