Tri nove pohodne in konjeniške poti v piranskem zaledju

Občina Piran je v Okviru projekta Revitas II iz programa SLO-HRV 2007-2013 uredila tri pohodne in konjeniške poti v Sv. Petru, Padni in Novi vasi ter uredila kal v Novi vasi. Občina Piran je ena izmed tistih slovenskih občin, ki so izjemno učinkovite pri pridobivanju evropskih nepovratnih sredstev, zelo uspešna pa je tudi pri čezmejnem sodelovanju v programu Slovenija – Hrvaška.

Pohodna pot v Padni 2

“Ponosni smo na to, kako uspešno črpamo sredstva, s katerimi prenavljamo podeželje. Na ta način krajankam in krajanom dokazujemo, da spoštujemo njihovo domače okolje, da skrbimo za naravno dediščino, s katero so odraščali, ter jim dajemo možnost, da svoje življenje, izdelke in pridelke ponudijo obiskovalkam in obiskovalcem, ki jih v zadnjih letih vse pogosteje srečujemo v naših podeželskih vaseh,” je na današnji novinarski konferenci povedala podžupanja Občine PiranMeira Hot. “Z vsako uspešno prijavo na razpis izpeljemo vsaj tri projekte in tako z izvedenimi investicijami uspešno obnavljamo naše podeželje. S temi na novo urejenimi potmi v Sv. Petru, pod vasjo Padna in v Novi vasi, po katerih se bomo danes sprehodili, se revitalizacija zaledja z naše strani še zdaleč ni zaključila. Tudi v proračunu za naslednje leto imamo rezervirana sredstva, s prihodnjimi projekti pa bomo nadgrajevali obstoječe stanje,” je sklenila podžupanja Hot.

Namen investicije je bila ureditev treh pohodnih in konjeniških poti v skupni dolžini 1400 m ter ureditev enega kala, ki se nahaja ob poti, s ciljem obnove naravne dediščine. »Sama ureditev je bila nujno potrebna, ker so bile poti zaradi vremenskih razmer in rasti dotrajane. Izvedli smo vzdrževalna dela, in sicer strojna ter ročna dela in škarpiranje na obstoječih nekategoriziranih poteh,« je povedala Jasna Softič, vodja projekta iz Urada za gospodarstvo in turizem Občine Piran. Celotna vrednost investicije znaša 48.579,06 €.

Občina Piran

Sorodni članki