Subvencija za študentske bone se povečuje, možnost koriščenja tudi poleti!

Na ŠOUP poudarjajo, da sprejetje Zakona za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1) prinaša zvišanje subvencije za študentsko prehrano. Prav tako pa bodo subvencionirano študentsko prehrano študenti po novem lahko koristili od 7. do 22. ure, tudi v poletnih mesecih (med 15. julijem in 15. avgustom).

Med letoma 2012 in 2019 se višina subvencije za prehrano študentov zaradi ukrepov v Zakonu o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) ni usklajevala z rastjo cen življenjskih potrebščin. Posledično so stagnirale vrednosti študentske prehrane, študenti pa za obrok plačujejo vse več, ponudba prehrane pa se vse bolj krči zaradi omejitve najvišje cene obroka.

Zato so se na ŠOUP ter ŠOS odločili, da bodo predlagali zvišanje subvencije za študentsko prehrano. S 1. 1. 2023 se subvencija za študentsko prehrano zvišuje iz 2,82 € na 3,50 €.

S sprejetjem ZUPŠ-1 bo subvencionirana študentska prehrana študentom dostopna tudi v poletnem mesecu, prav tako pa bo podaljšan tudi časovni interval koriščenja.

Zakon o subvencionirani študentski prehrani je do sedaj določal omejitve koriščenja prehrane v poletnem mesecu (med 15. julijem in 15. avgustom), po mnenju študentov, neutemeljeno. Na ŠOUP poudarjamo, da se študijske obveznosti  opravljajo tudi v tem času (predvsem priprava zaključnih del), ob tem pa mnogo študentov v tem času opravlja tudi študentsko delo.

Zato bo po predlogu ŠOUP in ŠOS med 15. 7. in 15. 8. 2022 ponovno omogočeno koriščenje subvencionirane študentske prehrane. Posledično bo od 5. 5. 2022 podaljšan tudi čas koriščenja subvencionirane študentske prehrane (od 7.00 do 22.00), saj študentje, zaradi obveznih predavanj in vaj, zapuščajo fakultete v poznih urah in jim brez odmora za malico in kosilo ni omogočeno koriščenje subvencionirane prehrane.

Še ena novost na področju študentske prehrane je dokazovanje istovetnosti s študentsko izkaznico. Trenutna opredelitev preverjanja istovetnosti je preveč ohlapna in dopušča možnost interpretacije, da se ob unovčitvi lahko uporablja kateri koli dokument, ki vsebuje fotografijo. Zato se od 5. 5. 2022 istovetnost dokazuje študentsko izkaznico. Spremembe pozdravlja tudi sekretarka za socialno in študentsko problematiko na ŠOUP, Tjaša Mele:

“Dvig subvencije za študentsko prehrano je nujen ukrep, zaradi katerega bodo obroki študentom bolj cenovno dostopni. Zelo me veseli, da bomo študenti subvencionirano študentsko prehrano lahko koristili tudi v poletnem mesecu ter da se je povečal tudi časovni interval. Vse to so ukrepi, ki smo jih na ŠOUP izpostavljali že v preteklosti in zadovoljni smo, da se je na tem področju, prav z našim angažmajem, nekaj premaknilo naprej.”

Sorodni članki