Srednja šola Izola prejela prestižno Kumerdejevo priznanje

Naslovesnosti v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije je Srednja šola Izola prejela priznanje Blaža Kumerdeja za leto 2022.

Kumerdejevo priznanje velja za eno najvišjih odličij na področju šolstva. Zavod Republike Slovenije za šolstvo ga podeljuje posameznikom, skupinam ali institucijam za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Srednja šola Izola, ki je nastala z združitvijo Srednje gostinske in turistične šole ter Srednje zdravstvene šole, po besedah ocenjevalne komisije že vrsto let odlično strokovno sodeluje z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo. Vodstvo šole in strokovni delavci se namreč aktivno vključujejo v projekte, naloge in usposabljanja zavoda za šolstvo ter prispevajo k razvoju stroke na področju srednješolskega izobraževanja. Pridruženi so večini temeljnih projektov, poskusov in razvojnih nalog zavoda za šolstvo ter Centra za poklicno izobraževanje.

Sorodni članki