Šolski prag v piranski občini prestopilo 166 prvošolcev

V šestih osnovnih šolah v občini Piran je prvič prag osnovnih šol prestopilo 166 učenk in učencev, od tega jih bo 14 obiskovalo šolo z italijanskim učnim programom. Župana Občine Piran Andrej Korenika se je udeležil sprejema prvošolcev v Osnovni šoli Sečovlje in Osnovni šoli Lucija ter jim zaželel veliko zabave in uspehov pri osvajanju novega znanja, učiteljicam in učiteljem pa veliko uspeha, zagnanosti in dobrih rezultatov pri svojem delu. Sprejema na podružnični šoli Osnovne šole Vincenzo e Diego de Castro v Luciji se je udeležil podžupan Christian Poletti, spodbudne besede prvošolčkom Osnovne šole Ciril Kosmač v Piranu pa je izrekel vodja Urada za družbene dejavnosti Matej Knep.Učenci so v spomin na prvi šolski dan prejeli knjigo 7-nočnice, s podnaslovom: Ko pliškoti oživijo avtorice Tine Čas. Del sredstev je namenila družini na Koroškem, ki so jo prizadele avgustovske poplave. Učenci italijanske šole pa so prejeli knjigo z zgodbicami v italijanskem jeziku.
Občina Piran je do začetka šolskega leta poskrbela za boljšo varnost in kakovostnejše bivalno okolje. V času šolskih počitnic je sanirala omete v vrtcu La Coccinella Piran ter v podružnici vrtca v Luciji sanirala zamakanje. Vrednost naložbe je znašala približno 9.000 evrov. V Osnovni šoli Vincenzo e Diego de Castro Piran, enota Lucija je uredila sanitarije, vrednost investicije je znašala 40.000 evrov. V teku so še tri investicije, ki so v fazi izvedbe in bodo predvidoma zaključene v prvi polovici septembra 2023. Zaradi slabega vremena niso bile zaključene investicije: popravilo strehe v Osnovni šoli Cirila Kosmača Piran, podružnica Portorož, dobava in zamenjava kupol v Osnovni šoli Lucija in popravilo zamakanj strehe v jedilnici ter sanacija strešnih oken ter izvedba kleparskih del na strehi Osnovne šole Vincenzo e Diego de Castro Piran. Okolica vseh cest v bližini vseh osnovnih šol se uredila v smislu košnje trave in grmičevja, prehodi za pešce in talne označbe pa so bili obnovljeni s svežim opleskom barve.
Ob prvem šolskem dnevu se na pločnike, ulice in šolske poti vračajo otroci, ki sodijo v najbolj ranljivo skupino udeležencev v cestnem prometu. Zato prosimo vse voznice in voznike, da v bližini šol, vrtcev, ostalih izobraževalnih ustanov in knjižnic dosledno spoštujete pravila cestnega prometa.

Vsako leto ob začetku šolskega leta prostovoljci društva Faros in PGD Sečovlje v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Piran varujejo naše najmlajše pri prečkanju prehodov za pešce na območju šolske poti. Poleg prostovoljcev so na območju šolskih poti prisotni tudi policisti PP Piran in redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občine Piran in Ankaran. Ob tej priložnosti se Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Piran vsem prostovoljcem iskreno zahvaljuje za sodelovanje pri zagotavljanju varnih šolskih poti.

Sorodni članki