Slovesno odprtje obnovljenega dela ribiškega pristanišča v Izoli

Občina Izola je priredila slovesnost ob odprtju obnovljenega severnega dela pristanišča. Investicija, za katero je na razpisu zagotovila povračilo 2,1 milijona evrov iz Evropskega sklada za kmetijstvo in ribištvo, je strateškega pomena za Izolo. Mandrač z izboljšano obstoječo infrastrukturo ter delovnih pogojev za ribiče namreč izpolnjuje zahteve sodobnega in varnega pristanišča tako za Izolane kot obiskovalce.

»V pripravo projekta so bili poleg stroke od samega začetka vključeni tudi uporabniki, s katerimi je občina uskladila potrebe in interese ter poiskala posamezne tehnične rešitve. Namen ureditve namreč ni bila zgolj posodobitev občinskega pristanišča, temveč so bile v ospredje postavljene predvsem potrebe tistih, ki se ukvarjajo z ribolovom, varnost pristaniške infrastrukture ter protipoplavna varnost mesta in s tem imetja občanov,« je izpostavil župan Danilo Markočič.

»Investicija, vredna okvirno 2,6 milijona evrov, je vključevala ureditev dela mandrača ob ribiškem pomolu, protipoplavno zaščito bencinskega servisa za plovila, zvišanje obale in valobrana. Potreba po zvišanju valobrana je bila posledica klimatskih sprememb in s tem povezanih sprememb vodostaja, posedanja skalometa ter cilja zagotoviti večjo protipoplavno varnost mesta kakor tudi zaščito plovil v mandraču pred vremenskimi pojavi, kot sta tramontana in lebič,« je pojasnil Denis Bele, direktor JP Komunala Izola, ki je izvedlo projekt. Na novo so bili postavljeni še plavajoči dostopni pomoli za ribiče, obnovljena sta bila pomol in zid ob mandraču, urejen je bil podzemni ekološki otok, med mandračem in hotelom pa prehod za pešce s hitrostno oviro. Ta poleg novo pridobljenih baraž služi tudi kot zaščita ob morebitnem poplavljanju morja. Obenem so bili za ribiče zagotovljeni novejši zabojniki za shranjevanje ribiških mrež in viličar.

»Najpomembnejše je to, da smo že leta 2019 ustanovili delovno skupino ribičev, ki je sodelovala na vseh sestankih in iskala skupni jezik z občino in komunalo. Z veseljem bomo sodelovali tudi pri nadaljevanju projekta, prenovi južnega dela ribiškega pristanišča. Zadovoljen sem, da smo s pridobljenimi sredstvi izboljšali pogoje za delovanje naših ribičev,« je povedal Aleš Bolje, vodja svetovalne službe za ribištvo Zavoda za ribištvo Slovenije.

Občina v kratkem načrtuje tudi obnovo južnega dela pristanišča, v okviru katerega bo obnovljen južni pomol, zvišana in razširjena bo promenada na Sončnem nabrežju, urejene bodo zelenice in namakalni sistem ter javna razsvetljava med promenado in cesto. Projekt je ocenjen na nekaj več kot 3,8 milijona evrov, od katerih bo 2,2 milijona financiranih iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Preostali del bo Občina Izola prispevala iz lastnih sredstev. Pričetek gradbenih del je predviden v začetku novembra, zaključek pa do poletne sezone.

Dogodek je potekal v soorganizaciji s CKŠP Izola. Za popestritev programa so poskrbeli Kompanija Izolana, Jože – eden najstarejših izolskih ribičev, ki je prikazal, kako šivati ribiške mreže, Marino Sinkovič z zvoki harmonike in izolska maskota Bepi.

Sorodni članki