Sestal se je varnostni sosvet Občine Izola

Župan Milan Bogatič in direktor TZ Izola, Dean Kocjančič, sta v petek sklicala varnostni sosvet za ožjo skupino deležnikov. Srečanje je bilo namenjeno pregledu lanskoletnih aktivnosti ter dogovoru o smernicah za obdobje letošnje turistične sezone. Župan je uvodoma poudaril pomen medsebojnega sodelovanja vseh, ki sooblikujejo turistično dejavnost v Izoli. Sosvet se je nadaljeval s predstavitvijo lanskoletnih kazalnikov.

Načelnik PP Izola Vladimir Babič in njegov pomočnik Gorazd Nemanič sta predstavila statistiko kaznivih dejanj v obdobju od 20. 6. do 20. 9. 2022. Število kaznivih dejanj – tako na področju premoženjske škode kot prekrškov zoper javni red in mir – je primerljivo tistemu iz leta 2021. Posebej sta izpostavila tri hujše prometne nesreče, pri katerih so bili soudeleženi pešci, ter porast spletnih goljufij in večje število vlomov v stanovanja oziroma turistične objekte. Navzoče sta seznanila s potrebo po večjem osveščanju turistov o varovanju osebne lastnine na kopališčih in nevarnosti prekomernega izpostavljanja soncu ter posledično zdravstvenih zapletov – zlasti pri starejših obiskovalcih.

Vodja medobčinskega redarstva MU Istre Denis Udovič je povedal, da so lani zabeležili skupno 6366 prekrškov, od tega dobrih 1000 z merilnikom hitrosti in kar 4821 v mirujočem prometu. Izdali so tudi 860 opozoril. Letošnjo sezono bo večji poudarek namenjen obhodom po mestu, ki jih bodo medobčinski redarji opravljali peš oziroma s kolesom.

Predstavnika JP Komunala Izola, Miha Kukovec in Matjaž Gergeta, sta izpostavila urejanje okolice pred glavno turistično sezono in še posebej problematiko vandalizma. Opozorila sta na popolnoma uničeni stranišči na igriščih Birba I in II ter uničenje stojnic na mestni tržnici.

Branislava Lipar, v. d. direktorja CKŠP Izola, in sodelavec Erik Toth sta pohvalila dobro vzajemno sodelovanje vseh deležnikov ter poudarila pomen varnosti na prireditvah. Tudi CKŠP se sooča z vandali, ki uničujejo športno infrastrukturo – pomožna nogometna igrišča.

V nadaljevanju je direktor TZ Izola povedal, da so v Izoli zabeležili dobro turistično leto 2022 z 11 % več prihodov in 9 % več nočitev kot v 2019. Domači gosti so ustvarili 57 % vseh prihodov in 62 % vseh prenočitev. Uradne številke turističnega obiska so izjemne, prav tako se je povrnil tudi promet iz primarnih tujih tržišč; gostje iz Nemčije, Avstrije in Češke celo presegajo realizacijo iz predkoronskega obdobja. Glavnino tujih obiskovalcev poleg omenjenih treh predstavljajo še Madžari in Italijani.

Glede na dober obisk v času nedavnih velikonočnih praznikov lahko predpostavljamo, da bo tudi prihajajoča turistična sezona uspešna, saj Izola ostaja priljubljena in varna turistična destinacija.

Sorodni članki